Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nobeldagen och Nobellunch

Skapad 2019-12-03 14:12 i Pjättängen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Under December månad så är det mycket som händer på förskolan och det är också dags för oss att uppmärksamma Nobeldagen.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 

  • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)Den 10 December kommer undervisningarna  fokusera på målet ” Förskolan ska uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för detta. Nobeldagen är en tradition på förskolan där vi uppmärksammar barnen inflytande och delaktighet men också förskolans gemenskap

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

  Vecka 50: 

  På måndag kommer barnen att rösta fram vad Utforskaren respektive Upptäckaren starkaste egenskap är (grupp-nivå).  

  Barnen ska välja mellan 3 olika alternative som de själv ska ta fram. Det ämne som vinner är det ämne som blir vårt Nobelpris. 

  På tisdag, under samlingen kommer vi att prata om Nobelpriserna och titta på filmen: https://www.youtube.com/watch?v=X3oX_7fiuS0 från studi.se 
  Vi pratar om de priser som tilldelas, uppfinningar och goda handlingar. Allt för att barnen ska få en så god kunskap i varför, var och hur vi firar nobel. Samt att barnen ska tycka att det är roligt, intressant och lärorikt att komma till förskolan. 

  Efter filmen ska priset utdelas till Upptäckaren och sen blir det fest och dans. Är det bra väder kommer vi vara utomhus, vid dåligt väder kommer vi vara i Rörelserummet.  

  Efteråt avnjuter vi en trerätters meny. 

  På Nobeldagen får barnen komma uppklädda/påklädda i det hen känner sig bekväm och extra fin i. 

  Kopplingar till läroplanen (via unikum) demokrati/tradition/sprak  

   

    

   

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: