Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Y kap 3 - Geometri

Skapad 2019-12-03 15:15 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 8 Matematik
Geometri

Innehåll

Arbetssätt:

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis
 • Vi kommer att ha räkning enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis
 • Vi kommer att lösa matematiska problem enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis
 • Vi kommer att titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem

 

Material:

Matematikboken Matematik Y samt bokens hemsida www.matematikxyz.com 

 

Bedömning:

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området. 
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar. 
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort. 

 

 Bedömningsunderslag: 

 • Skriftliga prov
 • Redovisningar (muntligt och skrifligt) under lektionerna.

 

 Veckoplanering: 

V.

Dag

Lektion

Läxa

49

 

Uppstart kap 3    Fördiagnos

 
 

 

3.1 Omkrets och area

 
 

 

 

Läxa 9

50

 

3.2 Cirkelns area

 

 

 

3.3 Volym och begränsningsarea

 

 

 

 

Läxa 10

 51

 

3.4 Enheter för volym

 

 

 

3.5 Prisma och pyramid

 

 

 

 

Läxa 11 

 2

 

3.6 Cylinder, kon och klot

 

 

 

   

 

 

Blandade uppgifter

Läxa 12

 3

 

Diagnos kap 3  

 

 

Träna Tal / Utveckla tal

 

 

 

 

 

 4

 

Förmågorna i fokus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

 

Repetition + Övningsprov

 

 

 

Prov Kap 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: