Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 8D - Media & källkritik v51,2

Skapad 2019-12-03 15:16 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Samhällskunskap
Media & källkritik I en demokrati är vi beroende av massmedia för att kunna bilda oss en uppfattning om världens händelser och hur våra valda politiker sköter sig. Det finns många som vill fånga vår uppmärksamhet och påverka oss, både med information och desinformation. Hur ska vi kunna hantera detta flöde utan att bli lurade? Källkritik och källtillit är en viktig pusselbit. Samt, naturligtvis, även goda grundläggande faktakunskaper!

Innehåll

Vi kommer ha korta genomgångar, mycket eget arbete och diskussioner om vad ni kommit fram till. Vi kommer jobba mycket digitalt med NE (Nationalencyklopedin via skolplattformen) och ”öppna” internetsidor. Se nästa sida. Arbetsområdet kommer att avslutas med ett prov.

Prov fredag den 10/1

 

Provet kommer bestå av två delar:

Del 1, korta svar: Du ska kunna ge korta förklaringar till några av begreppen, besvara sant/falskt-påståenden om begreppen och göra en liten källkritisk uppgift.

 

Del 2, långt svar: Hur är man källkritisk? Vilka är de källkritiska frågorna man bör ställa? När bör man vara källkritisk? Varför bör man vara källkritisk?

Dela med dig dina bästa tips på vad man ska tänka på för att inte bli lurad på nätet. Här kan du ta upp olika saker, t.ex. hur gör de som vill luras eller påverka min åsikt? Hur kan man avslöja dem? Etc. Försök att få med flera olika exempel och förklarar helst tydligt och utförligt. Skriv helst en inledning där du kort presenterar vad du ska ta upp och en avslutning där du knyter ihop din text.

 

Riktmärken: E 1-2 A4, C 2-3 A4, A 3-4 A4 (handskrivna). Naturligtvis är det inte antalet ord eller sidor som avgör betyget utan innehållet.

 

Källor:

Källkritik, NE (Nationalencyklopedin) (uppgifter och övningar)

Faktafrågor om källkritik

 

Källkritik, Internetstiftelsen (fakta och övningar)

https://digitalalektioner.se/lektion/en-introduktion-till-kallkritik/

 

6 typer som luras på nätet, Viralgranskaren (text/film)

https://www.metro.se/viralgranskaren/viralgranskaren-listar-6-typer-som-luras-pa-natet-YPpH7iZtIIf

 

Källkritik på 5 minuter, Göteborgsposten (text)

https://www.gp.se/nyheter/sverige/guide-bli-k%C3%A4llkritisk-p%C3%A5-fem-minuter-1.5370059

 

Källkritik, mediekompassen (text med övningar)

http://www.mediekompass.se/lektionstips/kallkritik/

 

Källkritik, vad i medierna kan man lita på?

http://www.mediekompass.se/lektionstips/vad-i-medierna-kan-man-lita-pa/

 

Källkritik, Uppsala universitet m.fl. (fakta)

http://nyhetsvarderaren.se/kallkritik/

 

Bildmanipulation, Moderskeppet (exempel)

https://moderskeppet.se/kunskap/kommunikation/viskom/fotobluff/

 

Fake news (falska nyheter), Statens medieråd (fakta + övning)

https://statensmedierad.se/mik/detnyahotetfilmomvinkladebudskap.1894.html

 

Youtube och UR Play

 

Bella loggar in, UR play. Om källkritik och fakenews (13min) 

https://urskola.se/Produkter/203834-Bella-loggar-in-Fake-news

 

Källkritik, Metro (2min)

https://www.youtube.com/watch?v=wc353OW5kW0&list=PLzuuMztutbdshg1BDz6HjX6okrGPwvZyt&index=2&t=0s

 

Massmedier, Studi (5min)

https://www.youtube.com/watch?v=C86dlDFl-qM&list=PLzuuMztutbdshg1BDz6HjX6okrGPwvZyt&index=2

 

Källkritik, Studi (5min)

https://www.youtube.com/watch?v=aruuLqzywjM&list=PLzuuMztutbdshg1BDz6HjX6okrGPwvZyt&index=3

 

Obama talk, bildmanipulering (2min)

https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0&list=PLzuuMztutbdshg1BDz6HjX6okrGPwvZyt&index=6

 

 

Utdrag ur det centrala innehållet i Samhällskunskap åk 7-9

  • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

 

Begrepp:

De flesta är klickbara! Se till att ha skolplattformen och NE öppet.

 

algoritm

analys

ansvarig utgivare

argument

censur

desinformation

faktaresistens

faktum

fejkade nyheter

filterbubbla

forskning

fotomontage

Google

indoktrinering

influerare (=influencer)

information

internet

journalistik

kommunikation

källa

källkritik

källtillit

massmedier

nyhet

nyhetsbyrå

nyhetsvärdering

objektivitet

populism

pressetik

primärkälla

propaganda

public service

retuschering

sekundärkälla

sociala medier

sökmotor

tendentiös

tolkning

tredje statsmakten

trollfabrik

tryckfrihet

uppslagsbok

vetenskap

viral

visselblåsare

Wikipedia

yttrandefrihet

 

5 källkritiska begrepp:

(dessa finns på teams)

Berättelse-kvarleva

Äkthet

Närhet i tid

Beroende-oberoende

Tendens (vinklad)

 

 

Matriser

Sh
Samhällskunskap - Massmedia & källkritik

E
C
A
Faktakunskaper
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Begrepp
Du kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. 50% av begreppen.
Du kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. 75% av begreppen.
Du kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. 100 % av begreppen.
Samband
Du kan beskriva enkla samband.
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband.
Du kan beskriva komplexa samband.
Olika perspektiv
Du kan i viss mån växla mellan olika perspektiv.
Du kan i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du kan i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Argumentation
Dina argument är till viss del underbyggda.
Dina argument är relativt väl underbyggda.
Dina argument är väl underbyggda.
Söka kunskap
Du kan söka information och använda olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information och använda olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information och använda olika källor på ett väl fungerande sätt.
Källkritik
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: