Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 3

Skapad 2019-12-03 15:27 i Klastorpsskolan Stockholm Grundskolor
Vi ska arbeta med Kristendomen, Judendomen och Islam. Tillsammans upptäcker vi vad religion är och startar med vad barnen vet om religion från början. Vi pratar om kännetecken och vad som är typiskt för de olika religionerna och arbetar med olika berättelser, främst från gamla testamentet.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Religionskunskap Svenska
Religion - Vad är det? Vilka religioner finns här där vi bor och vilka byggnader hör i hop med dem? Vilka högtider, symboler och berättelser är typiska för Judendom, Kristendom och Islam?

Innehåll

Det här kommer vi att arbeta med:

Du kommer att lära dig om och jämföra de tre religionerna när det gäller

 • några viktiga berättelser
 • viktiga platser
 • symboler
 • högtider
 • betydelsefulla gudar och personer 
 • skrifter

Så här ska vi arbeta:

Du kommer att

 • se filmer
 • läsa och skriva texter
 • lyssna på berättelser
 • samtala om bilder och texter.
 • koppla ihop texter med bilder
 • illustrerar till varje religion
 • skapar Noahs ark som en pop-up 

Bedömning
Din förmåga att:

 • jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna,
 • berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner,
 • berätta något om deras respektive heliga byggnader och platser,
 • kunna återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Re  1-3
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

Re Sv SO
Religion åk 2

Når delvis målet
Når målet
Jag kan förklara vad religion är.
Jag kan namnge några heliga byggnader.
 • Re  1-3
Jag kan ge exempel på högtider, symboler och berättelser från Kristendomen, Judendomen och Islam.
 • Re  1-3
Jag kan sjunga någon vanlig julpsalm och någon julsång.
 • Mu  1-3
Jag kan återberätta en berättelse antingen skriftligt, med bild eller muntligt/drama.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: