Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2019-12-03 15:31 i Förskolan Båten Vaxholm Stad
Förskola
Vi vill utmana barnen på Knopen att lära sig mer om språk, verbalt samt teckenkommunikation, genom att använda oss av lek, böcker, spel, sagor, musik dans, och samtal i vardagen.

Innehåll

MÅL

Barnen ska i  större utsträckning använda språket för att förmedla tankar och kommunicera med varandra. Genom läsning, lekar och rim och ramsor får barnet ett större ordförråd och förståelse för det svenska språket

Målkriterier

 • Att barnen tar egna initiativ för kommunikation
 • Att barnen vågar prova på nya ord
 • Att barnen utökar en förståelse för begrepp
 • Att barnen ger varandra talutrymme

AKTIVITETER

 • Pedagogerna är närvarande och vägleder barnen språkligt under hela dagen
 • Vi erbjuder en lärmiljö som lockar till språkutveckling
 • Vi använder oss av böcker, sjunger, ramsor och erbjuder andra aktiviteter som utmanar barnens språkutveckling
 • Vi använder oss av estetiska uttrycksformer för att förstärka barnens språkutveckling.
 • Vi kommer använda Babblar material för vi ser att barnen är intresserade av dem.

DOKUMENTATION

 • Lärande för grupp i Knopen bloggen
 • Lärande för individ i Lärlogg
 • Dokumentation för reflektion på avdelningen
 • Reflektionsunderlag för pedagoger på PUT

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: