Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sinnena och nervsystemet.

Skapad 2019-12-03 15:51 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 5 – 6 Fysik Biologi
Nu kommer vi att rikta vårt fokus på kroppens nervsystem och våra sinnen. Hur fungerar våra nerver? Hur kan vi känna lukt? Kan man höra i vatten?

Innehåll

Allt vi upplever har med våra sinnen att göra. I det här avsnittet ska du få lära dig mer om hur våra sinnen är grunden för våra upplevelser och hur våra sinnen samspelar.

Mål:

I detta område kommer du att få utveckla din förmåga att:

- Samtala, diskutera och ge underbyggda resonemang om frågor som rör den egna hälsan (främst hjärnan, sinnen och nervsystemet). 

- Beskriva hur våra sinnen fungerar.

- Ge exempel på vilka sinnen djur använder mest.

- Ge exempel på vilken hjälp de som har nedsatt syn och hörsel kan få.

- Berätta något om vår hjärna och våra nerver.

- Beskriva hur vi kan skydda våra sinnesorgan och vår hjärna.

 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att: 

- beskriva, samtala och resonera om sinnenas och nervsystemets funktion och kopplingar till människans hälsa genom

ditt deltagande under lektioner och genomgångar, hur du jobbar med arbetsmaterialet och texterna och hur väl du deltar i arbetet med experiment och dokumentering.

 

 

Undervisning:

För att nå till målen för detta område kommer vi att: 

- läsa och skriva om sinnena och nervsystemet

- genomföra experiment som handlar om de olika sinnena 

- ta in information via diskussioner, texter och faktafilm.

- arbeta enskilt och i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: