Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2019-12-03 16:20 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Språkarbete som baseras på arbetsmaterialet Lyckostjärnan, som riktar sig specifikt mot förskoleklass.
Grundskola F Svenska som andraspråk Svenska
Under läsåret i förskoleklass kommer vi att arbeta utifrån ABC-klubbens läromedel för förskoleklass, Lyckostjärnan. Under arbetet kommer du att få bekanta dig med bokstäverna i alfabetet. Vi kommer att leta ord som börjar på de ljud som symboliseras med bokstäverna i alfabetet. Vi kommer att läsa, samtala och arbeta kring de olika kapitel från läseboken. ABC-klubben kommer att återkomma i år 1-3. Utöver arbetet med Lyckostjärnan kommer vi att arbeta med Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen består av olika lekar som syftar till att stimulera barns språkliga medvetenhet och göra dem läsberedda.

Innehåll

Koppling till Lgr 11 del 1

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Övergripande mål Lgr 11 del 2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

 

Undervisningen:

Konkretisering av mål. Dessa kunskaper/färdigheter ska eleverna ges möjlighet att utveckla:

 • få erfarenheter av att samtala kring en gemensam text.
 • öva läsförståelse.
 • ges möjligheter att upptäcka bokstävernas funktion. 
 • få möjligheter att identifiera ljud i enklare ord som är bekanta. 
 • bokstävernas form och utseende.
 • kunskap om olika texttyper.
 • återberättande. 

Arbetsformer:

 • vi övar pennfattning och skrivförberedande motorik.
 • vi tränar storleksordning, lägesbegrepp, sortering, ord och bild, sammansatta ord och korta instruktioner.
 • samtal kring gemensamma texter.
 • tala, lyssna och samtala.
 • hemuppgifter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: