Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 5B kap 8

Skapad 2019-12-03 17:10 i Racklöfska skolan Åre
Koll på matematik 5B, kap 6,7
Grundskola 4 – 6 Matematik
Bråk och procent.

Innehåll

1. Förväntat resultat

 

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • att samma tal kan uttryckas i decimalform, bråkform och som procent
 • bråk som del av antal, till exempel en fjärdedel kan vara ett antal som delas upp i fyra grupper med lika många i varje grupp.
 • skriva bråk i blandad form 
 • använda fungerande metoder för att beräkna del av antal, till exempel att 25% av 80 kr är 20 kr. 
 • att addera och subtrahera bråk med samma nämnare

 

2. Undervisning och övning

VI behandlar kap. 8 som avser bråk och procent under v. 48-51. Bokens sidor s. 58-78

 

 • Gemensamma genomgångar i klassrummet. För att förstärka genomgångarna använder vi projektorn och visar korta filmklipp kopplat till området.
 • Arbeta i matteboken.
 • Internetsidan bingel på skola och hemma.  
 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.

Begrepp

procent, tal i procentform, blandad form, tal i bråkform, bråkform, addera, subtrahera, täljare, nämnare, tal i decimalform, hundradelar

·       

3. Examinationsuppgifter


Muntliga redovisningar under lektionstid och skriftliga redogörelser i räknehäftet. 

4. Bedömning

 • När eleven arbetar aktivt med problemlösning, kommer jag att bedöma elevens förmåga att kunna lösa problemen på olika sätt.
 • Vid muntliga diskussioner och resonemang vid genomgångar, så kan eleven använda de olika begreppen och visa kunskaper om dessa. 

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Avslutande Kommentarer

Avslutande test kan komma i januari. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: