Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 17a HT-19

Skapad 2019-12-03 18:33 i Björkbergsskolan Hudiksvall
Grundskola 2 Matematik
Detta har vi arbetat med under höstterminen 2019.

Innehåll

 • Addition talområdet 0 till 100
 • Subtraktion talområdet 0 till 100
 • Addition med tiotalsövergång 0 till 20
 • Subtraktion med tiotalsövergång 0 till 20
 • Likhetstecknet, mindre än, mer än och skilt från
 • Tal i bråkform
 • 3D-objekt
 • Geometriska objekt
 • Linje, sträcka och punkt
 • Klockan, analog och digital tid
 • Massa
 • Multiplikation
 • Division
 • Algoritmer med addition och subtraktion utan växling
 • "Dubblor" 1-10
 • Spel
  • Tärningsspel, bl.a. "Yatsy", "tiotal och ental",
  • "Krokodilspelet" (likhetstecknet, större än och mindre än)
  • "Halva priset " (hälften)
 • Jobb på datorn för färdighetsträning
  • Elevspel.se
  • Bingel.se
  • King of Math Junior
 • Programmering med "Scratch Junior" samt lite "micro:bit"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: