Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolets kemi, del 1

Skapad 2019-12-03 18:59 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 8 Kemi
Det finns kolatomer i luften, i marken och i det mesta vi äter. Våra kläder, skor, plastpåsar, bensin, mobiltelefoner och vår mat innehåller också kolatomer. Alla levande organismer består också av en stor mängd kol. Vi kommer att lära oss om grundämnet kol, men också om olika kolföreningar, som olika kolväten, alkoholer, organiska syror och estrar. Vi kommer också att diskutera användningen av fossila bränslen och vad det gör mot vår miljö.

Innehåll

 

Innehåll

 • Rent kol: grafit, diamant, amorft kol, fullerener, grafen och nanorör.
 • Kolets kretslopp
 • Kolväten: Alkaner. Vad dessa har för strukturformel och kemisk formel.  Förbränning av kolväte. Några viktiga kolväten och deras betydelse för människans levnadsvillkor.  
 • Fossila bränslen: Fossilt bränsle. Fraktionerad destillation. Förbränning av fossila bränslen. Några viktiga ämnen och deras betydelse för människans levnadsvillkor. 

Mål

Du ska kunna:

 • redogöra för kolets olika former, deras egenskaper och vad de används till
 • förklara varför det finns så många kolföreningar
 • redogöra för vad som är gemensamt för alla kolväten
 • redogöra för några vanliga kolväten, deras uppbyggnad och vad de används till.
 • redogöra för vilka bränslen som är fossila bränslen och hur de har bildats
 • vilka produkter man kan framställa ur olja och hur en fraktionerad destillation går till.
 • förklara varför förbränning av fossila bränslen  bör minska

 

Arbetssätt

 • Undersökningar
 • Genomgångar
 • Film
 • Eget arbete med instuderingsfrågor och text
 • Diskussioner i helklass och i grupp

 

Att läsa i/lyssna på/titta på: Titano kemi (boken), Inläsningstjänst och Begrepp.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kolets kemi - år 8

Planera undersökning

Detta har du visat vid planeringen av undersökningen "leder en blyertspenna elektrisk ström?"
Du har ännu inte nått en godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Undersökning
Frågeställningar & planeringar
Du behöver träna mer på att skriva frågeställningar och att skriva en egen planering som man sen kan arbeta utifrån när man ska genomföra en undersökning.
Du kan genomföra en undersökning utifrån en given planering. Du kan också bidra till att formulera enkla frågeställningar och skriva en liten del av en egen planering som det sedan går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra en undersökning utifrån en given planering. Du kan också formulera enkla frågeställningar och skriva en egen planering som det sedan (efter någon bearbetning) går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra en undersökning utifrån en given planering. Du kan också formulera enkla frågeställningar och skriva en egen tydlig planering som det sedan går att arbeta systematiskt utifrån.

PROV/LEKTIONER/UPPGIFTER

Detta har du visat på provet och under lektioner.
Du har ännu inte nått en godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskaper
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier.
Du behöver öva på och lära dig mer om hur olika saker hänger ihop inom området kolets kemi.
Du har baskunskaper om hur olika saker hänger ihop inom kolets kemi. Du ger exempel och beskriver på ett enkelt sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om hur olika saker hänger ihop inom kolets kemi. Du ger exempel och förklarar på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om hur olika saker hänger ihop inom kolets kemi. Du ger exempel och förklarar på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Kunskaper
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Du behöver öva på och lära dig mer om hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och vad vi kan göra för att få en bättre hållbar utveckling.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: