Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rättigheter och rättsskipning - FN och dem mänskliga rättigheterna

Skapad 2019-12-03 22:24 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi kommer i detta arbetsområde arbeta med de mänskliga rättigheterna - vad innebär dem, hur skyddas dem och hur kränks dem runt om i världen.

Innehåll

Bedömning: Bedömning sker via ett grupparbete samt en individuell inlämningsuppgift

Tidsplan: ca 3 veckor

Arbetssätt och Undervisning:
 - Lärarledda lektioner
 - Gruppdiskussioner
 - Eget arbete med instuderingsfrågor

Frågeställningar under arbetsområdet:
Vad är FN?
Vad är mänskliga rättigheter?
Hur skyddas dem mänskliga rättigheterna?
Hur kränks dem mänskliga rättigheterna?

Digitalt mål: Aktivt arbete med chromebooks för inlämningsuppgift och informationssökning

Språkmål: Att förstå ämnesspecifika termer och begrepp

Begreppslista

 • FN
 • Mänskliga rättigheter
 • Kränkning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  C 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  A 9

Matriser

Sh
Mänskliga Rättigheter 7-9

Insats krävs
Grundläggande kunskap
Goda Kunskaper
Mycket goda kunskaper
Mänskliga Rättigheter
Eleven har ej visat på grundläggande kunskaper
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: