Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss

Skapad 2019-12-04 05:48 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 5 – 6 Kemi
Vad är fotosyntesen och varför är den viktig? Vad är det för skillnad på atomer och molekyler? Vad är kolets kretslopp? Vad är ett grundämne? Detta och mycket mer ska du få lära om i "Ämnen runt omkring oss"

Innehåll

Mål

När vi arbetat klart med "Ämnen omkring oss" ska du kunna;

 • Förklara vad fotosyntesen är och varför den är viktig för liv på jorden.
 • Förklara vad förbränning är och hur det påverkar livet på jorden.
 • Kolets kretslopp
 • Namn på några grundämnen och förklara vad ett grundämne är.
 • Skillnaden på atom och molekyl.
 • Förstå att ingenting försvinner, allt finns kvar men i en annan form.
 • Planera, genomföra och dokumentera en rättvis undersökning
 • Resonera om fördelar / nackdelar och konsekvenser rörande energi, miljö, hälsa och samhälle och använda kemins ord och begrepp i dina resonemang.

 

Så här kommer vi att arbeta;

 • Lärarledda lektioner
 • Läsa textbok och svara på frågor i arbetsboken.
 • Se film
 • Diskutera och samtala i grupp.
 • Planera, dokumentera och genomföra en undersökning.
 • Repetera och läsa på läxor varje vecka.

 

Du blir bedömd på hur väl du kan;

 • Planera, dokumentera och genomföra en systematisk undersökning.
 • Resonera om fotosyntes och förbränning
 • Använda dig av kemins ord och begrepp
 • Förklara och förstå hur ämnen runt omkring oss är uppbyggda av olika atomer.
 • Förklara och förstå olika ämnens egenskaper.

 

Uppgifter

 • Fotosyntes

 • Kolets kretslopp från Youtube

 • Lektionsbilder v 9

 • Kolets kretslopp text och bild

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi åk 4-6 Skolverket

Använda kunskaper i kemi

Träna mer
Novis
Gesäll
Mästare
Samtala och diskutera
Du kan ännu inte samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka och använda information & anpassa framställning
Du kan ännu inte söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Du kan ännu inte använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Göra undersökningar i biologi

Träna mer
Novis
Gesäll
Mästare
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan ännu inte genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder du inte utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Du kan ännu inte jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
Du gör ännu inte enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Du gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Använda kemins begrepp, modeller och teorier

Träna mer
Novis
Gesäll
Mästare
Kemiska sammanhang
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Luft & vatten, fotosyntes & förbräning
Du kan ännu inte föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Du kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Du kan föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Du kan föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Kemiska samband & hållbar utveckling
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du ännu inte relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan du relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: