Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt 8 kap. 3 Algebra 8A vt 20

Skapad 2019-12-04 08:47 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 8 Matematik
Under det här arbetsområdet kommer du bl.a. att få lära dig att förenkla parentesuttryck, multiplicera in variabler i parenteser, lösa ekvationer mer parentesuttryck och lösa ekvationer med x i båda leden.

Innehåll

Viktiga begrepp: Uttryck, variabel, ekvation, obekant tal, led, balansmetoden, parentes

Planering Ma kap 3 Algebra

Vecka Ma 8A

 

40 min

Ti

 

60 min

Ons

 

45 min

To

 

30 min

Fre

 

45 min

V 2

6-10/1

 

Studiedag

Studiedag

Uppstart

Förenkla uttryck

Grön s 100,

Blå s 116

Enkla ekvationer-

Balansmetoden

Grön s 101,

Blå s 117

V 3

13-17/1

Sigma 8- tävling

(ma och NO-lektion byter plats)

Ekvationer med x i båda led

grön s 102,

Blå s 118

 

Grön s 103,

Blå : arb blad 3:2

Addition och subtraktion m parenteser  

grön s 104,

blå s 119

Grön s 105,

Blå s 119

Repetition 11

S 268

V 4

20-24/1

X Framtidskoll

Hela dagen

Multiplikation m parenteser

Grön s 106-107,

Blå s 120

Grön Forts s 107,

Blå s 121

Problemlösning

Grön s 108,

Blå s 121-122

Grön s 109,

Blå s 122

Repetition 12

S 269

V 5

27-31/1

(Vik utv samtal)

Alla

Programmering

S 110-111

Alla

Uppslaget s 112-113

Alla

Diagnos uppg

1-9.

Alla

Diagnos uppg 10-13

K1

Repetition 13

S 270

V 6

3-7/2

Röd s 124-125,

Alt grön kurs/ arb blad              

Röd s 126-127,

Alt grön kurs/ arb blad              

 

 

Röd s 127-128,

Alt grön kurs/ arb blad              

Röd s  128-129,

Alt grön kurs/ arb blad              

Röd s 130,

Alt grön kurs/ arb blad              

Repetition 14

S 271

V 7

10-14/2

Repetition

Maprov 3

del 1

Maprov 3

del 2

K2

Friluftsdag

V 8

17-21/2

Sportlov

-

 

 

 

K1, K2 - kommunikationslektioner

Bra upplägg:

Följ planeringen! Arbeta på moment som vi går igenom under lektionen. Ibland behöver du kanske ta hem och arbeta, kör du fast så är det viktigt att du frågar nästa lektion så att du kommer vidare.

Var aktiv vid genomgångar, - var uppmärksam, delta vid frågeställningar, fråga om det är något du inte förstår. Skriv själv i din bok så att du har något att gå tillbaka till vid eget arbete. Våga delta!

Vid genomgångar förklaras begrepp som du behöver kunna och du får tydliga exempel på olika lösningsmetoder och hur de kan vara olika effektiva.

Se uppgifterna i boken som en exempelbank. Du behöver inte göra alla, men se till att du övat på alla moment och i olika svårighetsgrad. ( lättare i början av sidan, svårare längre ner)

Fokusera inte på svaret utan på olika lösningsmetoder och redovisning så att andra kan förstå hur du tänker. Visa hur du bryter ner problem till olika delsteg. Vad gör du först? Vad kan du göra sen? …

Samarbeta gärna! Du förstår bättre när du kan förklara vad det är du gör!

Vill du ha mer utmaning? Gör gröna/röda uppgifter tidigare och frigör tid för Svarta sidor!

Jag rekommenderar uppgifterna 1, 2, 3, 5, 7, 8 sid 132-133.

Sammanfatta vad du kan genom att göra repetitionerna i repetitionsboken. Fråga om det är något som du tycker är oklart. Repboken lämnas in till provtillfället.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: