Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas sista vildmark?

Skapad 2019-12-04 10:12 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Hur är det egentligen att bo vid en kust? Hur påverkas de som bor där och hur samspelar de med naturen? I det här området kommer vi lära oss om hur det är att leva med havet som granne.
Grundskola 4 – 6 Biologi
När man kommer till fjällen långt bort från trafik och hus är det som att komma till vildmarken. Vilka växter och djur finns där och hur kan de överleva i det kalla klimatet? Vad är det för skillnad och likhet mellan våra fjällområden och Alperna? Hur utnyttjar och påverkar människor naturen?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper att utveckla

- Ha kunskap om hur naturlandskapen ser ut i fjällområden

- Ge exempel på några typiska växter och djur på fjället och berätta hur de kan överleva där.

- Kunna förklara vad som menas med växtzoner

- Kunna förklara hur människan påverkar naturen i fjällen och i Alperna

- Kunna berätta om skillnader och likheter mellan de svenska fjällen och Alperna.

Arbetssätt

Du kommer att: 

- arbeta utifrån boken "Koll på NO 5"

- Se på filmer och diskutera innehållet i dem

- Ha genomgångar och göra arbetsuppgifter

- Göra egna anteckningar och tankekartor

 

Bedömning 

Jag kommer bedöma dina kunskaper utifrån:

- din förmåga att förklara, jämföra och dra slutsatser om de svenska fjällen och Alperna

- din förmåga att använda begrepp vi gått igenom 

- avslutande test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Fjällvärlden

På väg mot målet
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ord och begrepp
Du kan några av orden och begreppen vi lärt oss under arbetet med fjällen och Alperna
Du kan många ord och begrepp vi lärt oss under arbetet.
Växtzoner
Du kan ge exempel på en växtzon och vad som finns där.
Du kan ge flera exempel på växtzoner och förklara.
Djur och växter
Du kan känna igen och namnge några olika arter av djur och växter, och kan placera några av dem i en näringskedja.
Du kan känna igen de flesta djur och växter vi arbetat med och ge exempel på näringskedjor där de ingår.
Anpassningar
Du kan ge exempel på minst en anpassning som djur eller växter har i fjällen.
Du kan ge flera exempel på anpassningar som djur och växter har i fjällen.
Jämförelse
Du kan ge exempel på minst en skillnad mellan den svenska fjällvärlden och Alperna.
Du kan ge flera olika exempel på skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna.
Människans påverkan
Du kan ge något exempel på hur människan utnyttjar och påverkar fjällvärlden.
Du kan ge några exempel på hur människan utnyttjar och påverkar fjällvärlden och konsekvenserna av det. Ge exempel på vad man kan göra åt det?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: