Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2019-12-04 10:41 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 4 Historia SO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer vi lära oss mer om vikingatiden; vilka var vikingarna, hur levde de, när var vikingatiden, vilka förändringar skedde under denna tid och vilka spår kan vi hitta från denna tid.

Innehåll

Öjersjö brunn läsåret 2019/2020 Årskurs 4 Tidsperiod v. 40-51

Arbetsområde

Vikingatiden

Kunskapskrav och bedömning

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

- redogöra för hur livet förändrades för människorna under vikingatiden
- beskriva hur människor levde i Sverige under vikingatiden
- förklara varför vikingarna gav sig iväg på sina långa resor
- beskriva vikingarnas olika handelsvägar och vad de förde med sig hem i form av produkter och traditioner
- ge exempel på spår från vikingatiden, t.ex. ortsnamn,runstenar

Du kommer arbeta med och bedömas utifrån följande nyckelförmågor:

 • att förstå och använda de historiska begrepp vi möter.
 • kunna beskriva orsaker till och konsekvenser av olika händelser; kunna se likheter och olikheter mellan olika tidsperioder i          historien.
 • vara delaktig i samtal, diskussioner och redovisningar.
 • läsa och förstå de texter vi arbetar med.

 Se matris nedan.

Arbetssätt

Vi använder oss av läroboken "Vikingatiden".

Vi ser filmer. 

Utifrån texter och filmer arbetar vi med arbetshäftet "Min vikingabok".

Vi målar egna runstenar.
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi SO
Vikingatiden ht 2019, År 4

Utvecklingssteg.

Arbetar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta och resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar sina kunskaper genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar sina kunskaper genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Beskriva
 • Hi  E 6
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Begrepp
 • Hi  C 6
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: