Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkel 2020 Portugisiska VT 2020

Skapad 2019-12-04 10:45 i Modersmålsskolan Helsingborg
Exempel på en terminsplanering i ämnet modersmål
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Under våren kommer du att möta många spännande utmaningar i portugisiska modersmålsundervisningen. Vi kommer att arbeta med flera olika tema och arbetsområden, som du och dina kompisar kommer att få planera tillsammans med mig.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 

Målet med portugisiska undervisning är att du tillsammans med dina kompisar ska utvecklar ditt modersmål genom att tala, samtal, läsa och skriva.

Du kommer att:

 • Läsa olika slags texter
 • Samtala och resonera kring texter av olika slag, tex berättande texter, fakta texter, ...
 • Framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört
 • Skriva texter av olika slag så andra förstår innehållet, tex berättande text, ..

 Så här ska vi arbeta...

Vi kommer att arbeta med olika tema som du och dina kompisar varit med och bestämt.
Vi kommer att arbeta tillsammans i grupp men också enskilt, var och en. Vi kommer att arbeta med olika material och digitala verktyg, som stöd för lärandet. Du kommer att får visa dina kunskaper i läsa, tala, samtala och skriva på olika sätt.
 
Vi kommer att göra planeringar för de olika tema, som vi tillsammans valt:
 • Djur
 • Rymden
 • Siffror
 • Världen omkring mig
 • Mina fritidsintresse

Jag kommer att bedöma på vilket sätt du...

 • läser och förstår olika sorters texter
 • resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)
 • kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord)... 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: