Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall undervisningsplan- Mälarhöjdens förskolor

Skapad 2019-12-04 11:12 i Testförskola Mälarhöjdens resultatenhet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En undervisningsplan kan jämföras med en projektplan. Undervisningsplanen upprättas inför en projektstart och ska ligga till grund för de målstyrda undervisningstillfällena inom ett projekt. En undervisningsplan beskriver hur vi ska lägga upp undervisning utifrån målen i utbildningsplanen. Tanken är att du kan skapa fler undervisningsplaner för olika intresseområden eller mål.

Innehåll

De undervisningsplan eller med flera olika undervisningsplaner beroende på om barngruppen arbetar med ett eller flera projekt under året.
Det är inte i undervisningsplanen som arbetet med den löpande pedagogiska dokumentationen sker. Detta görs istället i vad som kallas för "lärloggar".  Däremot reflekterar och diskuterar ni utifrån undervisningsplanen på era avdelningsreflektioner.

 När ni trycker på "publicera" så kommer denna planering vara sökbar för samtliga skolor som använder unikum i Sverige. Det är viktigt att ni inte skriver om specifika barn och nämner dem vid namn. 
Ni behöver ändra rubriken så att den överensstämmer med ert projekt. Ex: Undervisningsplan – avdelningsnamn – projekt -vt20

  •  Vilket område har ni valt att arbeta med?
    Beskriver det specifika område ni valt att projektet ska handla om. (ex: Vi har valt att arbeta med litteratur och högläsning)

·       Beskriv det observerade nuläget i barngruppen:

Beskriver vad barnen gör/visar intresse för, för att utifrån detta kunna formulera ett tydligt syfte med projektet. (ex: vi ser att barnen inte tittar i/läser böcker på egen hand. De behandlar materialet vårdslöst. )

·       Undervisningsplan utifrån nuläget:

Ta stöd av de didaktiska frågorna 

·       VAD: (Innehåll)

      Besvarar beskrivningen frågan om: 

 Vad – ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära om?

 Frågeställning: (ex: hur ökar vi barnens intresse för böcker)

 

 

·      VARFÖR? (Syfte)

Besvarar beskrivningen frågan om:

Varför – Vad är syftet? Hur kommer det sig att ni valde ovanstående frågeställning? Vad är det ni är nyfikna på? Vad är det ni vill skaffa kunskap om? Vad vill ni att projektet ska ge/lära barnen? Varför?
(ex: Vi vill utforska varför barnen inte visar intresse för böcker. Utifrån den kunskapen, kan vi ge barnen möjlighet att utveckla och öka sitt intresse för böcker, samt i förlängningen bli mer aktsamma om böckerna. Genom ökad högläsning vill vi utveckla barnens språk.)

Vad säger läroplanen?

 Välj högst tre mål. Dessa ska ni sedan kunna koppla till ert projekt när ni reflekterar och analyserar.

·       HUR? (Metod)

Besvarar beskrivningen frågan om: 

Hur – Hur organiserar vi undervisningen? 

 (ex: vi kommer att intervjua barnen för att få reda på deras erfarenhet av och syn på böcker. Förändra lärmiljön  för att göra böcker mer synliga och lättillgängliga. Använda digitala hjälpmedel för att levandegöra böckerna och öka barnens intresse. Föra dialoger med barnen om hur vi hanterar våra böcker, hur vi tar hand om vår miljö och varandra. Läsa mer tillsammans med barnen.)
Ha med er våra utvecklingsområden 
pedagogiska miljöer, pedagogisk dokumentation, värdegrundsarbete, barnkonventionen samt digitalisering
när ni planerar detta. 

 

·       VEM?

Besvarar beskrivningen frågan om:

Vem – Vilka är det som ska delta? (skriv inga namn men beskriv till exempel om ni arbetar i liten grupp, helgrupp, halvgrupp) Hur möjliggör vi alla barns delaktighet?

 

·      NÄR?

Besvarar beskrivningen frågan om:

När - När under veckan sker undervisningen?

 

·       Under avdelningsreflektionen kan ni använda följande frågeställningar:

Hur har vårt förhållningssätt under aktiviteten påverkat barnen?
Vad var framgångsrikt?

Hur skapades delaktighet för alla barn under aktiviteten?

Hur hanterade jag barnens frågor och kommentarer?

Hur utmanar vi barnen vidare?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: