Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik-Energi åk 9 Fågelskolan HT19

Skapad 2019-12-04 11:26 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Energiformer Energiomvandlingar
Grundskola 9 Teknik
Undervisningsområdet hanterar människans förmåga att ta tillvara energi och sedan omvandla till olika användbara energiformer.

Innehåll

Fakta innehåll: Energi, Energiformer, Energiomvandlingar, Elmotor, Generator

Analys: Reflektera över hur man tog tillvara energi förr i tiden och känna till klassiska maskiner som omvandlar energi. Hantera frågeställningar med ett reflekterande förhållningssätt och fördjupade svar. Reflektera kring olika energitekniker och hur dessa är antingen ändliga eller förnyelsebara energikällor.

Förståelse: förstå hur man med olika tekniker och maskiner kan underlätta och revolutionera arbetet för människan. Analysera energiflödet i olika vardagliga situationer och konstruktioner.

Matriser

Tk
Matris Energi

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Analys
Eleven kan undersöka tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identi-fierbara delar samverkar för att uppnå ändamåls-enlighet och funktion.
Eleven kan undersöka tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamåls-enlighet och funktion.
Eleven kan undersöka tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamåls-enlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Förståelse
För enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar på drivkrafter för teknik-utvecklingen
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar på drivkrafter för teknik-utvecklingen.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar på drivkrafter för teknik-utvecklingen.
Reflektion
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ och miljö.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ och miljö.
För utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: