Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temperaturmätningar

Skapad 2019-12-04 12:06 i Hökarängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen Matematik Teknik
Nu ska vi fördjupa våra kunskaper inom ämnesområdet temperatur.

Innehåll

Temperaturmätningar

Vad ska jag kunna?

 • avläsa en digital termometer, samt överföra resultatet till en analog termometer.
 • göra jämförelser mellan två dagar; vilken dag är kallast/varmast? Hur många graders skillnad?
 • känna till begreppen nollpunkt, plusgrader, minusgrader
 • avgöra vilka kläder som är lämpliga att ta på, beroende på temperatur.
 • känna till vilken kroppstemperatur en människa har som är frisk/sjuk
 • dokumentera mätningar av temperatur i en matris.
 • utifrån siffrorna i matrisen göra ett stapeldiagram.
 • känna till vetenskapsmannen Anders Celcius 

Så här ska vi arbeta:

 • temperaturmätningar med dokumentation på samlingen under en månads tid.
 • jämföra temperaturen olika dagar i veckan
 • samtal om rimlighet i olika situationer kopplade till temperatur.
 • genomgångar av lärare.
 • gemensamt och enskilt arbete i arbetsboken "Temperatur 2"
 • film om Anders Celcius

Hur ska du visa att du lärt dig?    "Upp till bevis"    

 • Du visar att du kan avläsa temperatur när du leder samlingen.
 • Via dramatisering får du visa att du kan välja rätt kläder efter olika temperaturer.
 • skriftligt test med uppgifter från arbetsboken "Temperatur 2".

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Undersökningar i för eleven bekanta situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  1-6
 • Olika vädertyper och väderfenomen. Hur de kan observeras och mätas över tid.
  NO  1-6
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  Tk  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: