Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldens hemlighet

Skapad 2019-12-04 13:12 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer att ha ett läsprojekt under onsdagens tvärgruppspass (de elever som inte har HKK) och då läsa Henning Mankells "Eldens hemlighet". Boken handlar om Sofia som trampade på en mina som låg nedgrävd i marken utanför hennes by i Mocambique. Hon överlevde och Henning Mankell, som lärde känna henne, skrev boken om hennes upplevelser.

Innehåll

 Under arbetet med det här området kommer du att öva på:

 • att formulera dina tankar kring en text
 • att läsa skönlitteratur
 • att diskutera kring en text
 • att tolka text

 

Så här kommer du att arbeta:

 • Läsning enligt lässchema, både i skolan och som läxa
 • Högläsning för kamrater och lärare
 • Boksamtal i smågrupper och helklass eller individuella uppgifter i läslogg varje vecka
 • Enskild reflektion i form av en skriftlig uppgift när boken är utläst

 

Loggbok för Eldens hemlighet 

En loggbok är en text som du ska skriva under tiden som du läser en bok. Det innebär att du ska stanna upp ibland och fundera kring boken du läser. Du får ett antal frågor som du ska utgå ifrån men du får gärna skriva ner egna tankar också.

Instruktioner:
• Du ska skriva kring varje fråga.
• Tänk på att motivera dina tankar och svar.

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Genom att läsa, fundera och samtala tränar du på att bearbeta och förstå det du läst. Genom att skriva om det du själv tänker och det vi har tagit upp under våra boksamtal tränar du på att analysera och tolka texter. Du övar dessutom på att skriva och förmedla dina tankar och åsikter.

Vi kommer att bedöma din förmåga att uttrycka dina tankar kring innehållet i boken genom de frågor du får. Vi kommer att titta på hur väl du formulerar dig, vilka tolkningar som görs av handlingen och hur väl du kan förmedla dina tankar och reflektioner.

Trevlig läsning!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: