Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning: I taket lyser stjärnorna

Skapad 2019-12-04 13:24 i Österslättsskolan Karlshamn
Under arbetsområdet kommer vi att läsa och bearbeta en skönlitterär bok, I taket lyser stjärnorna av Johanna Thydell.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Alla i klassen kommer att läsa Johanna Thydells bok "I taket lyser stjärnorna" och diskutera ämnen som tas upp i den. Till läsningen och dess handling kommer vi också att koppla ett lässchema med läsfrågor för betyg E till D och en skrivuppgift för betyg C till A.

Innehåll

Syfte

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer tillsammans att läsa, diskutera och skriva om det som händer i boken "I taket lyser stjärnorna" med hjälp av frågor kopplade till bokens innehåll via ett lässchema.

Det blir samtal och diskussioner i mindre grupper och i helklass samt olika former av skriftliga uppgifter - bl a personporträtt, miljöbeskrivningar och egna tolkningar av ett händelseförlopp.

Vi kommer eventuellt se på filmen och diskutera likheter och olikheter.

För de av er som siktar på de högre betygen C till A finns det tre olika skrivuppgifter. Du ska då välja en av skrivuppgifterna och skriva en löpande text med inledning, avhandling och avslutning. 

Bedömning

Underlag för bedömning;

* Deltagande i muntliga diskussioner och hur du skriver om innehållet samt uttrycker dina tankar och åsikter

* Skriftliga uppgifter och din förmåga att beskriva personer, miljö och skeenden

* Förmågan att leva sig in i andra människors (karaktärerna i boken) liv

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    SvA

Matriser

Sv SvA
Läsa och förstå skönlitteratur åk 7-9

Förmågor

Ny nivå
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsförståelse
Eleven har inte nått målen för godtagbar nivå med läsförståelsen.
Eleven visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av bokens innehåll.
Eleven visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av bokens innehåll.
Eleven visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll.
Att analysera skönlitteratur
Eleven har inte nått målen för godtagbar nivå med analysförmågan.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i boken.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i boken.
Att analysera skrift och formulera sig i skrift
Eleven har inte nått målen för godtagbar nivå med omdömen på bokens innehåll.
Eleven kan ge enkla omdömen om bokens innehåll.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om bokens innehåll.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om bokens innehåll.
Skrivspråk
Eleven har inte nått målen för godtagbar nivå med skrivförmågan.
Du har ett begränsat ordval. Du uttrycker dig enkelt. Det saknas variation i meningsbyggnaden
Du skriver med ett omväxlande ordval. Du har en varierad meningsbyggnad. Du gör försök till att använda dig av antingen liknelser, mer exakta ord och andra verb.
Du skriver med ett rikt och omväxlande ordval som passar till ämnet. Du har ett varierat nyanserat språk; du använder liknelser, exakta ord och strävar efter en egen stil.
Skrivregler & stavning
- skiljetecken, styckeindelning, stor bokstav osv
Eleven har inte nått målen för godtagbar nivå med språkets uppbyggnad och struktur, exempelvis med skrivregler, ordföljd, ordval och stavning.
Behärskar de formella skrivreglerna med viss tvekan. Stavar de flesta ord korrekt, gör vissa (systematiska) stavfel.
Behärskar de formella skrivreglerna ganska väl. Stavningen fungerar för det mesta även när det gäller ord som är svåra eller ovanliga.
Behärskar de formella skrivreglerna väl. Stavar korrekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: