Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik: "Optik" åk 8 2019

Skapad 2019-12-04 13:26 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Fysik
Hur går det till när vi ser något? Hur uppkommer olika färger och vad händer när ljus träffar olika ytor? När vi läst detta kapitel kanske du ser på ljus med helt nya ögon.

Innehåll

Bedömning:

Du kommer att bedömas under lektioner, på uppgifter och prov. Se även matris nedan.

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vecka V.46-50

Begreppslista:

T.ex: Ljuskälla, ljusenergi, ljusstyrka, belysning, reflexion, diffus reflexion, speglande reflexion, konkav, konvex, brännpunkt, brännvidd, spektrum, prisma

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik åk 8 "Optik" 2019

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, t ex energi, ljudvågor, vibrationer.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, t ex energi, ljudvågor, vibrationer
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, t ex energi, ljudvågor, vibrationer
Begrepp
-resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om enkla fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med begreppet ljud.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med begreppet ljud.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa fysikaliska samband, företeelser i vardagen/samhället som kan kopplas ihop med begreppet ljud.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: