Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jul

Skapad 2019-12-04 13:50 i Kiaby förskola Kristianstad
Förskola
Vi jobbar med att utveckla barnens kulturella identitet genom att prata om tiden innan julafton, så som advent, lucia och julens betydelse.

Innehåll

Vi vill genom vår verksamhet göra barnen uppmärksamma på julens innebörd och vad som brukar hända i månaden december. Genom att  tända första ljuset i adventsstaken gör vi dem uppmärksamma på att det handlar om väntan på att något/någon ska komma. Barnen uppmärksammas också lite extra på dagar, datum och månad genom att vi har en adventskalender som vi öppnar och ett ritat ljus där vi för varje dag som går klipper av en bit där datumet står. Ju längre in i december vi kommer desto mindre blir ljuset. De datum som vi klippt bort och satt vid sidan om ljuset kan vi använda även till att jobba med matematik, så som antal, ordning och förändring.

Lucia uppmärksammar vi också bl. a. genom en upplevelse av oss vuxna. Barnen får öva på de vanligaste luciasångerna som vi sen kommer att förmedla till föräldrarna genom en film. Som en liten avslutning på denna termin bjuds föräldrarna in till julpyssel och julfika tillsammans. 

Vi kommer att julpyssla flera dagar då vi försöka tänka på att använda saker för en hållbar utveckling och göra barnen uppmärksamma på detta. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: