Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mi programa favorito (Gracias 9 - kap. 6)

Skapad 2019-12-04 14:25 i Hagaskolan Varberg
Projekt
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Beskrivning av projektet I detta projekt tränar du på att berätta om dina tevevanor eller internetvanor när det gäller serier eller film. Det här är ett tema som ingår i kapitel 6.

Innehåll

Lektionsplanering Spanska 9 Vecka:49-50

Tema /eller kapitel (Vad)

Mis programas preferidos 

Mål (språklig utveckling)

 Att kunna:  

 • Berätta om era teve vanor, vilka program ni föredrar
 •  Använda verb av typen me gusta/me gustan etc. 

Färdigheter och moment som tränas 

Färdighet: Muntlig och skriftlig produktion  

Ord: ord för att utrycka och motivera åsikter samt ord för olika tv eller netflix eller Youtube program etc. 

Grammatik: verb som me gusta/me gustan, ver, adjektiv komparativ med mera. 

 

Arbetssätt (Hur och när)

1.     Ni arbetar i par och förbereder en presentation om era favoritprogram på tv eller på internet under två lektioner (vecka 49). Ni ska använda PowerPoint eller Keynote.

2.     Ni har som hjälp övningsboken, extra blad med speciella uttryck samt information från internet.

3.     Din klasskompis och du presenterar ert arbete på tisdag den 10/12 , vecka 50.

 

Bedömning

 • produktion – det som eleven själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket (aktivitet under lektionstid)
 • interaktion i samband med muntliga aktivitet
 • användning av olika strategier som förbättrar och utvecklar elevens målspråkets inlärning t ex lexikon, datorprogram med mera.

   

Undervisningsmaterial

Textboken Gracias 9, extra blad med viktiga uttryck, internet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9

Matriser

M2
Muntlig redovisning Spanska

F
E
D
C
B
A
Innehåll
Detaljer-helhet Röd tråd Tydlighet
Talar väldigt kortfattat och/eller utifrån inövad text Röd tråd saknas Är osäker på att formulera sig så att samtalet/presentationen kommer av sig
Talar med sammanhang Röd tråd finns delvis Uttrycker egna tankar och känslor Bra balans mellan detaljer och helhet
Begripliga men enkla meningar Röd tråd finns Är osäker på att formulera sig så att samtalet/presentationen kommer av sig
Talar med sammanhang, ledigt och personligt En tydlig röd tråd finns Fylligt och välbeskrivet innehåll
Uttal
Intonation
Uttalet är otydligt och svårbegripligt Uttalet ligger långt ifrån språkområdets intonation/accent
Uttalet är klart och tydligt Bra intonation/accent
Uttalet är begripligt Uttalet närmar sig språkområdets intonation/accent Svensk intonation
Uttalet är väldigt nära eller specifikt för språkområdets intonation/accent
Ordförråd
Ordförrådet har brister Har svårt för att formulera sig Använder svenska ord
Ordförrådet är aktivt och någorlunda varierat Ordförrådet är anpassat till ämnet
Ordförrådet är enkelt Kan använda enkla fraser
Ordförrådet är utvecklat och varierat Ordförrådet är väl anpassat till ämnet
Språkriktighet
Meningsbyggnad Grammatik
Förstörande fel som leder till att man missförstår Det förekommer svenska ord Behärskar ej tempus
Relativt god grammatisk korrekthet Få fel Behärskar tempus till stor del
En del fel som är störande, dock inte förstörande Behärskar tempus till viss del
God grammatisk korrekthet Ytterst få fel Behärskar tempus väl
Stategier
Synonymer Omformuleringar Kroppsspråk Ögonkontakt
Använder inga strategier
Använder några strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera
Använder någon strategi
Använder flera strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: