Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aggregationsformer

Skapad 2019-12-04 15:35 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 7 – 9 Kemi
I det här området kommer ni lära er om att vatten kan befinna sig i tre olika tillstånd, aggregationsformer, fast form, flytande form och gasform. Andra begrepp ni kommer att möta är ex kondens, sublimering, smältpunkt och kokpunkt.

Innehåll

 

 Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I det här arbetsområdet kommer ni lära er mer om:

 • Ämnens tre olika aggregationsformer/faser.
 • Vad som påverkar vilken aggregationsform ämnet befinner sig i.
 • beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft och vatten.
 • vattnets ytspänning och dess funktion som lösningsmedel och transportör av ämnen.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas

 • Förståelsen för de olika aggregationstillstånden och övergångarna mellan dem
 • Förståelsen för vattnets ytspänning och hur man kan bryta den 

Hur ska det bedömas

 • Skriftligt prov
 • Aktivitet och förståelse under diskussionerna

Undervisning och arbetsformer

 • gemensamma genomgångar
 • diskussioner
 • gruppuppgifter
 • självständigt arbete
 • studifilmer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: