Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 2 Svenska, skrivutveckling v. 34-50, 2-23

Skapad 2019-12-04 15:42 i Hökarängsskolan Stockholm Grundskolor
Läsutveckling
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Under hela läsåret kommer vi att arbeta med skrivutveckling. Du kommer att få träna på att utveckla din skrivförmåga genom att bland annat skriva flera olika sorters texter.

Innehåll

Mål

 • Jag använder stor bokstav och punkt i texter jag skriver.
 • Jag skriver så att texten är läslig för mig själv och för andra. 
 • Jag använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt. 
 • Jag skriver mellanrum mellan orden.
 • Jag kan stava några vanligt förekommande ord. 
 • Jag kan höra skillnad på lång och kort vokal.
 • Jag kan skriva berättande texter med inledning, handling och slut. 
 • Jag kan skriva en enkel faktatext utifrån en given struktur.
 • Jag kan använda mig av alfabetisk ordning (apa, gris, ko)
 • Jag känner till substantiv, verb och adjektiv.
 • Jag kan utifrån respons från andra bearbeta och förtydliga min text.

Arbetssätt:

 • skriva olika typer av texter, bland annat utifrån mallarna hinderbanan och byrålådan.
 • Diamantjakten (arbetsbok och läxa).
 • veckans ord.
 • Lilla aktuellt.
 • Two stars and a wish

Begrepp att kunna: 

Berättande text, faktatext, dikt, mening, vokal, konsonant, dubbelteckning

Bedömningsunderlag:

 • Delta aktivt på lektionerna
 • Diamantjakten (arbetsboken och läxan)
 • Skolverkets bedömningsstöd
 • Skrivna texter i bland annat textboken
 • Samtal om skrivna texter

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: