👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Tema Norden vt20

Skapad 2019-12-04 16:06 i Vidhögeskolan Varberg
Tränar på att läsa och skriva spännande texter samt grammarikdel - adjektiv.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under ett antal veckor ska vi nu på olika sätt arbeta med beskrivande texter som du ska läsa tyst och högt. Du kommer också få skriva en egen faktatext där du jämför länder i Norden. Vissa lektioner kommer vi arbeta tillsammans med hur man lägger upp en beskrivande text. Vi kommer gå igenom hur du samlar fakta, gör jämförelser i Venn-diagram, använder jämförelseord och komparerar adjektiv i din text. Du får också tillfälle att arbeta med språk i Norden.

Innehåll

 

Mål & Kunskapskrav

 • Kunna läsa faktatexter med flyt och använda lässtrategierna.
 • Veta vad adjektiv är, hur man komparerar dem och kunna använda det för att göra dina texter mer beskrivande.
 • Kunna söka och samla fakta ur olika källor och värdera deras trovärdighet på egen hand.
 • Kunna formulera jämförelser så att textens fakta blir intressantare och lättare att förstå.
 • Kunna organisera och skriva en beskrivande faktatext där du använder grundläggande skrivregler.
 • Kunna ge och ta emot respons på text samt bearbeta din text utifrån denna.

 

Arbetssätt

 • Läsa faktatexter och arbeta med läsförståelsestrategierna.
 • Arbeta utifrån cirkelmodellen medHär och där - texter.
 • Arbeta med att komparera adjektiv och jämförande sambandsord.
 • Skriv en faktatext där du jämför två Nordiska länder med underrubriker.
 • Lyssna på och läsa texter. Lära sig hur de nordiska språken låter och hur man kan känna igen dem. Likheter och skillnader mellan språken.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenskatema beskrivande texter vt20

Ännu inte nått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförmåga
Du kan ännu inte läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt och använder inte lässtrategier på ett fungerade sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda läs-strategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Du visar ännu inte grundläggande läsförståelse av olika texters innehåll och du kommenterar inte centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse.

Skriva beskrivande faktatext

Ännu inte nått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skrivförmåga
Du kan ännu inte skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation.
Innehåll
Du kan ännu inte hålla dig till ämnet och ge information på ett fungerande sätt.
Du håller dig till ämnet och ger information på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du håller dig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt.
Du utvecklar ämnet och ger omfattande information på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Innehåll
De beskrivande texter du skriver innehåller ännu inte enkla jämförelser eller några ämnesspecifika ord.
De beskrivande texter du skriver innehåller enkla jämförelser och några enklare ämnesspecifika ord.
De beskrivande texter du skriver innehåller jämförelser som förtydligar och många ämnesspecifika ord.
De beskrivande texter du skriver innehåller ett väl avvägt språk när du gör jämförelser som förtydligar och många ämnesspecifika ord som är väl valda för ämnet.
Skrivteknik
I texterna använder du ännu inte grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.

Källkritik

Ännu inte nått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Källkritik
Du behöver hjälp med att söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller ännu inte enkla beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Nordiska språk

Ännu inte nått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språkliga varianter
Du kan ännu inte ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­nader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­nader mellan svenskan och närliggande språk.