Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema årstider

Skapad 2019-12-04 16:17 i Lingenässkolan Kristianstad
I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med de fyra årstiderna: varför de växlar, vad som kännetecknar dem och vad det innebär för djur och natur. Du ska även få arbeta med de högtider och traditioner som hör till de olika årstiderna.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Matematik NO (år 1-3)
under läsåret kommer vi arbeta med tema årstider i omgångar. I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna? Vi firar olika högtider under året och har olika traditioner.

Innehåll

 

 

Mål

 • Du ska veta att året delas in i månader och vilka månader vi har.
 • Du ska veta veckans dagar och dess ordning.
 • Du ska veta vilka årstider vi har och när de inträffar under året.
 • Du ska få förståelse för årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Du ska kunna berätta om några olika högtider och traditioner som vi firar och varför vi firar dem.
 • Du ska kunna återge några berättelser ur bibeln som har med högtiderna att göra.

 

Arbetssätt

      

 • Vi kommer att prata om dag, vecka, månad och årstid.
 • Du kommer att få titta på filmer om varför vi har årstider samt om de olika årstiderna.
 • Du kommer att skriva och rita bilder med typiska tecken från de olika årstiderna.
 • Vi kommer att prata om hur naturen påverkas av årstiden.
 • Du kommer att få titta på filmer om olika högtider och traditioner kopplade till aktuell årstid.
 • Vi kommer att följa årstidernas växlingar genom att vi undersöker naturen omkring oss.

 

Bedömning

Du ska visa att du kan:

 • veckodagarna.
 • Våra månader.
 • våra fyra årstider.
 • berätta om typiska tecken på årstiden.
 • berätta om några av våra stora högtider samt hur och varför vi firar dem.
 • berätta några bibliska berättelser som är kopplade till de stora högtiderna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: