Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering ht2019

Skapad 2019-12-04 16:44 i Förskolan Skattkistan Fristående förskolor
Förskola
Tema planering ht 2019

Innehåll

Hur har vi arbetat med ”vara vänner” temat?

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra”(Lpfö18).

 

Genom att läsa kompisböckerna:

 

 Dela med sig, säga förlåt, samarbeta.

Vi har uppmuntrat barnen att hjälpa varandra vid på och avklädning. Dela med sig av leksaker, frukt, kex ute och inne.

De har börjat hjälpa varandra spontant, tar egna initiativ till att samarbeta t.ex. när vi ska ta in madrasserna i skåpet de hämtar varandras kuddar, nappar, gosedjur m.m.

 

Vi har gjort en kompis sol som barnen har varit med och satt upp. Sedan har vi pratat om hur man är en bra kompis, sjungit kompissånger, tröstat varandra om någon är ledsen.

 

Sedan har alla barn varit med och gjort ett kompisträd, de har fått välja färg och målat med fingrarna på trädet som vi sedan har satt upp på väggen.

 

 Hur har vi på Rubinen arbetat med hållbar utveckling?

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället”( Lpfö 18).

 

 

Varje vecka har vi en miljövärd som kastar kartonger, papper, plast och förpackningar i vår nya återvinningsstation.

 

Efter maten skrapar vi tallriken i vår kompost (papperspåse). Vi har pratat om maskar och tittat på filmer om kompost och hur det blir jord.

 

På vår knopp på måndagar har vi en dialog med barnen där vi frågar om olika saker när det gäller djur, natur och miljö.

Var ska man kasta skräpet, tycker maskar om skräp, vart tar skräpet vägen? Vi har tittat på filmer om vart skräpet tar vägen och vad man kan återvinna av allt skräp. En film på en återvinningsstation till en färdig produkt.

 

På samlingen sjunger vi sånger och använder olika ramsor som passar vårt tema hållbar utveckling.

 

 Hur har vi på Rubinen arbetat med barnkonventionen?

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna”( Lpfö 18).

 

 

Först började vi med ”ett eget namn” vi berättade att alla barn har rätt till ett namn både för och efternamn. Barnen fick säga sitt förnamn efter sin egen förmåga sedan berättade vi vad alla barn hette i efternamn. Sedan sjöng vi namnsången varje dag för att lära barnen deras eget förnamn. Vi läste sagan om kanin och igelkott ”ett eget namn”.

 

Pedagogerna gjorde ett stort hus av papper sedan fick barnen sätta upp sin egen bild med namn på huset. Vi berättade att alla barn hade ”rätt till ett hem”.

 

Vi fortsatte med ”säga sitt” då fick alla barn ta med sig sin favoritbok hemifrån och presentera den för de andra barnen i samlingen. Vi har sjungit olika sånger som har handlat om att vara vänner, även tittat på filmer som har handlat om vänskap t.ex. Fia med djuren och Greta gris men även gjort forumspel med kanin och igelkott.

 

Allas lika värde: När vi arbetade med allas lika värde använde vi oss av forumspel med kanin och igelkott, vi berättade ”sagan om vanten” som handlar om den borttappade vanten som blir till ett ombonat hem för alla som går förbi. Den handlar också om gästfrihet och anpassning till allas våra olikheter. Sedan har barnen gjort ett kompisträd tillsammans där alla barn har varit delaktiga de har målat med fingrarna.

 

Kompisböckerna som vi har använt har haft kopplingar till barnkonventionen. Kompisböckerna är ett redskap i arbetet med barnkonventionen för att öka barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter och vikten av tolerans och respekt för andra människor.

På samlingen har vi sjungit sånger som passat vårt tema.

 

Reflektion: vi reflekterar med barnen och de får berätta vad de ser på bilderna som vi har tagit när vi har haft vårt tema.

 

 Hur har vi arbetat med leken?

 

”För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. ”(Lpfö18).

 

Barnen har fått fri lek både ute och inne, sedan har vi pedagoger varit delaktiga i barnens lek. Vi har också lekt olika lekar med barnen som alla barn har varit delaktiga i t.ex. björnen sover, pomperipossa, gumman/gubben i lådan.

 

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

 

 

Den fria leken är viktig för att barnen får möjlighet att uttrycka sig både verbalt och kroppsligt. Det bidrar även till språkutveckling, fantasin stimuleras och utvecklas. Barnen lär sig samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Det är genom leken som barnen utvecklas till en egen individ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: