Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala och lyssna år 4

Skapad 2019-12-04 17:00 i Dalabergsskolan Uddevalla
Pedagogisk planering med matris om tala och lyssna (framförallt för åk 4).
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Det är viktigt att både kunna lyssna på andra och själv kunna säga sin åsikt!

Innehåll

Du kommer att få utveckla dina kunskaper genom att träna på att:

 • planera muntliga redogörelser med hjälp av stödord och liknande
 • anpassa muntligt språk och kroppsspråk efter syfte, mottagare och sammanhang
 • ställa frågor till klasskamrater när ni samtalar
 • framföra din åsikt till dina klasskamrater när ni samtalar

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 • planera och genomföra muntliga redogörelser på egen hand
 • samtala med klasskamrater på egen hand

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Tala och lyssna

Övar
Nivå 1 - enkel
Nivå 2 - utvecklad
Nivå 3 - välutvecklad
Ställa frågor
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet.
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor på ett sätt som väl upprätthåller samtalet.
Framföra åsikter
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att framföra egna åsikter på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet.
Jag kan samtala om bekanta ämnen genom att framföra egna åsikter på ett sätt som väl upprätthåller samtalet.
Innehåll
Jag kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Jag kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Jag kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Syfte och anpassning
Jag kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med viss anpassning till syfte och mottagare.
Jag kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Jag kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: