Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upplysningen - argumenterande text

Skapad 2019-12-04 22:20 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 8 – 9 Svenska
Ska vi äta barn? NEJ! Ge Jonathan Swift svar på tal och argumentera emot hans anspråkslösa förslag.

Innehåll

Visserligen var det en satiriskt text han skrev men du väljer att tolka honom på orden och reagerar. Skriv ditt svar som ett kort inlägg i debatten.

Matriser

Sv
Argumenterande text

F
E
C
A
Innehåll
Ännu inte uppnått.
Innehållet stämmer i huvudsak överens med texttypen.
Innehållet stämmer relativt väl överens med texttypen.
Innehållet stämmer väl överens med texttypen.
Ännu inte uppnått.
Argumentationen är enkel.
Argumentationen är relativt komplex.
Argumentationen är komplex.
Struktur
Ännu inte uppnått.
Din text är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Din text är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur.
Din text är sammanhängande och har en väl fungerande struktur.
Språk, stil och skrivregler
.Ännu inte uppnått.
Ordvalet uppvisar viss variation och passar i huvudsak i en argumenterande text.
Ordvalet är varierat och passar relativt väl i en argumenterande text.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i en argumenterande text. .
Ännu inte uppnått.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Ännu inte uppnått.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer.
Du följer väl skriftspråkets normer.
Helhetsbedömning
Ännu inte uppnått.
Du kan skriva en i huvudsak fungerande texttyp/genre med en viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till skrivregler/språkliga normer och röd tråd/struktur.
Du kan skriva en relativt väl fungerande texttyp/genre med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning av skrivregler/språkliga normer och röd tråd/struktur.
Du kan skriva en väl fungerande texttyp/genre med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning skrivregler/språkliga normer och röd tråd/struktur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: