Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 9 plan Musikteori

Skapad 2011-11-01 10:31 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Musik
...

Innehåll

Syfte

För att utveckla dina kunskaper inom musikämnet krävs högre kunskap om teoretiska begrepp och sammanhang.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Begrepp

Viktiga begrepp:

 • noter, nothöjd, stamton, förtecken,
 • tempo, puls, takt, taktart, taktslag, synkop,
 • tonsteg, skala, tonart, tonika, subdominant, dominant
 • ackord, treklang, dur, moll, grundton, ters, kvint, dominant 7, Maj7,
 • kvintcirkel, transponering

Konkretisering av Målen

Du ska kunna visa att du förstår och kan använda begreppen ovan. Du ska kunna använda ovan nämnda begrepp teoretiskt och praktiskt.

Du ska kunna avläsa noter och visa detta genom att hitta tonerna på något instrument. Du ska kunna klappa/spela olika rytmer gemensamt med andra. Du ska kunna skapa musik efter de kunskaper du fått under kursen. Genom att veta vilka ackord som hör till en tonart ska du kunna komponera egna enkla sånger. Du ska kunna improvisera enkelt på något instrument genom att använda de kunskaper kring skalor som du fått under kursen. Du ska kunna bidra med mer fördjupade omdömen och förslag när du talar och reflekterar kring musik.

Arbetssätt

Klassen går igenom korta avsnitt om musikteori som hela tiden bygger på varandra så att alla i klassen får samma förkunskaper. Läraren visar på genomgångar med text, bilder, sång och instrumentspel hur teorin fungerar. Vi kommer hela tiden använda teorikunskaperna praktiskt. Till varje vecka får du det genomgånga avsnittet i läxa.

Du kommer att få skapa musik med digitala verktyg.

Bedömning

Din prestation bedöms efter:

 • hur väl du klarar de teoretiska proven.
 • hur väl du använder dig av dina teoretiska kunskaper i ditt praktiska spelande resten av läsåret (var noga med att visa din lärare de kunskaper du besitter).
 • hur väl du kan ge fördjupade omdömen och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
 • hur väl du kan förklara delar och detaljer kring sånger som du eller klassen komponerar.

Redovisning

Du får korta delprov varje vecka där kunskaper kring föregående veckas avsnitt redovisas teoretiskt. Du har möjlighet att redovisa dina kunskaper under hela terminen, vilket också innebär att du har möjlighet att göra om de delprov som du inte är nöjd med. En varning dock: Försök göra ett delprov i veckan, så att du inte plötsligt måste göra alla delprov sista veckan...

Du kommer att få förklara delar och detaljer under musikens praktiska delmoment genom att använda dig av begrepp och kunskaper som vi gått igenom teoretiskt.

Redovisning sker också under resten av terminen då läraren noterar om du använder dig av dina teoretiska kunskaper i ditt praktiska musicerande. Var då noga med att visa läraren kunskap kring begreppen och använd dina teoretiska kunskaper (t.ex. genom att transponera med kvintcirkeln eller genom spel i olika skalor och tonarter).

Tid

Vi kommer att arbeta med musikteorin under åtta lektioner. Varje delmoment tar mellan 20 minuter och 1 timma att gå igenom (inklusive delprov). Detta betyder att du under samma lektion både arbetar med musikteori och praktiskt spel.

Du kommer att få möjlighet att diskutera och reflektera kring musik under de praktiska delmomenten under terminen.

Vilka delar i musikmatrisen bedöms under detta arbetsområde?

Direkt:

 1. Ge omdömen
 2. Instrumentkännedom

Indirekt genom bättre kunskaper som du kan visa läraren:

 1. Melodispel
 2. Ackordspel
 3. Rytmspel
 4. Basspel
 5. Teknik
 6. Musikskapande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: