Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skelettet, muskler och leder

Skapad 2019-12-05 07:39 i Åledsskolan Halmstad
En planering över ett delområde av temat "Vår fantastiska kropp"
Grundskola 4 – 6 Biologi Svenska
Hur kan du stå, gå och röra på dig? Hur många ben har du i din kropp? Vad är en gångjärnsled och hur hänger hela kroppen ihop? Detta och en del till ska vi få lära oss om under de kommande veckorna i klass 5A

Innehåll

SYFTE- VAD ska du lära dig och varför?

Du ska kunna:

  • ge exempel på några ben och viktiga muskler i kroppen.
  • berätta om hur muskler, leder, skelett samverkar för att du ska kunna röra dig.
  • du ska kunna ge exempel på hur och varför du kan och behöver röra på dig.
  • skriva en faktatext utifrån det du vet kring muskler, leder och skelettet.

 

Detta behöver du ha kunskap om för att du ska få en förståelse för vad kroppen består av,

hur den fungerar och vad du behöver tänka på för att din kropp ska fungera.

 

Begrepp

skelett. rörben, benmärg, ryggrad, brosk, diskar,  kranium, röntgen, funktion, system, kalk, benbrott

muskel, tvärstrimmig, glatt , mjölksyra, kramp

kulled, vridled, gångjärnsled, ledband, stukning,

träningsvärk, rörelseförmåga

faktatext, genre

 

ARBETSSÄTT - HUR ska du lära dig?

Vi ser filmer,

läser faktatexter,

ställer frågor och söker svar

diskuterar

samt gör några experiment 

 

BEDÖMNING- Hur visar du vad du lärt dig?

När vi diskuterar i par, grupper i klassen så visar du att du har förstått

det som står ovan under syftet.

Du kommer också att skriva ner dina tankar kring detta i en egen fakta text.

Uppgifter

  • Monikas anteckningar

  • Kunskapskoll skelett, muskler och leder

Matriser

Sv Bi
Skelettet, muskler och leder Åledsskolan 2019

Klarar med visst stöd av vuxen
(Godtagbara kunskaper) E
Klarar på egen hand
(Något mer än Godtagbara kunskaper) C, D
Klarar att utvekla...
(Klart mer än Godtagbara kunskaper) A, B
Fakta och begrepp
Du ger exempel på några ben och viktiga muskler i kroppen.
Du kan med hjälp av stöd (frågor, ord, bilder) benämna några (minst 3) olika ben och muskler i kroppen och visa ungefär var de sitter.
Du kan benämna flera (minst 6) olika ben och muskler i kroppen och visa ungefär var de sitter. Du kan också berätta något om vilken funktion de har
Du kan benämna många (fler än 6) olika ben och muskler i kroppen och visa var de sitter. Du kan också berätta något om vilken funktion flera av dem har.
Förklara samband
Du berättar om hur muskler, leder, skelett samverkar för att du ska kunna röra dig.
Du kan med hjälp av stöd (frågor, ord, bilder) berätta något om hur kroppen kan röra sig med hjälp av skelettet, musklerna och lederna
Du kan förklara några samband om hur kroppen kan röra sig med hjälp av skelettet, musklerna och lederna
Du kan visa och förklara flera samband om hur kroppen kan röra sig med hjälp av skelettet, musklerna och lederna
Dra slutsatser
Du ger exempel på hur och varför du kan och behöver röra på dig.
Du kan med hjälp av stöd (frågor, ord, bilder) berätta om någon orsak till varför kroppen är rörlig och varför vi behöver röra på oss
Du kan beskriva orsaker till varför kroppen är rörlig och ge exempel på hur rörligheten kan bevaras/byggas upp
Du kan beskriva orsaker till varför kroppen är rörlig och har argument till hur rörligheten kan bevaras/byggas upp (Förklara hur man bygger upp sin kropp med rörelse, träning och motion, kopplat till hälsa)
Skriva en faktatext
Du skriver en enkel faktatext där du visar att du kan använda genrens typiska upplägg. Texten bygger på dina kunskaper om skelettet, musklerna och lederna
Du kan med hjälp av stöd (frågor, ord, bilder, respons) skriva en text som har några typiska genredrag och vissa delar kring skelettet, muskler och leder
Du kan skriva en text som har de flesta typiska genredrag och flera delar kring skelettet, muskler och leder
Du kan skriva en tydlig och utvecklad text som har typiska genredrag och flera delar kring skelettet, muskler och leder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: