Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska HT 19 - baskurs

Skapad 2019-12-05 07:55 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Vi lär oss grunderna i det tyska språket.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...                

utveckla din förmåga att:  

 • förstå innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

Arbetssätt

 • arbeta med språkets uppbyggnad t.ex. grammatik, ordföljd, fraser.
 • delta i samtal och bidra till att föra samtalet vidare.
 • muntligt berätta, beskriva och presentera saker inom olika ämnesområden.
 • skriva egna texter av olika slag t.ex. brev, berättelser, presentationer.
 • läsa och lyssna på olika texter t.ex. skönlitterära texter, faktatexter, dialoger etc.

Arbetsområdet

Du kommer under dessa veckor att få lära dig:

- Alfabetet på tyska 
- Hur man uttalar sch och ch på tyska 
- Hur man säger är och har på tyska 
- Veckodagarna på tyska – muntligt och skriftligt 
- Vad ”på” måndag, ”på” tisdag osv. heter 

- Berätta vad du gör de olika veckodagarna
- Hur man uttalar eu

- Minst 6 ord om julen 

- Några jultraditioner i Tyskland
- Önska god jul och gott nytt år

 

Detta kommer att bedömas...

- Din förmåga att göra dig förstådd muntligt och skriftligt
- Din förmåga att förstå det du läser och lyssnar på 

Detta kommer att testas vid läxförhör, men även under lektionerna och vid provtillfällen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2

Matriser

M2
Bedömning på de tyska grunderna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
nivå 4
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
 • M2
 • M2
Du kan uttala enkla ord och meningar.
Du kan ställa några frågor och berätta något om dig själv och andra.
Du kan delta med egna ord i en dialog och beskriva något inom känt ämnesområde.
Du kan delta i enkla samtal, med enkelt sammanhängande tal och gott uttal. Du har ett varierat språk.
Lyssna/Förstå
Förstå och tolka innehållet i talat språk
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan förstå tydliga presentationer, instruktioner och dialoger i lugnt tempo.
Du kan förstå huvuddragen i lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du kan återge helheten när språket talas tydligt. Du kan återge några väsentliga detaljer i det du hört.
Läsa/Förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan läsa och förstå enkla presentationer, instruktioner och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller översätta delar av texten.
Du kan sammanfatta innehåll i sin helhet. Du kan återge väsentliga detaljer i det du läst.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
 • M2
 • M2
 • M2
Du kan skriva enstaka ord och fraser.
Du kan skriva något om dig själv och andra.
Du kan kommunicera enkelt och sammanhängande genom meddelanden, frågor/svar och brev.
Du kan skriva något längre och mer detaljerat. Du behärskar språkreglerna och kan förbättra det du skrivit efter feedback. Du har ett varierat språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: