Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Instruerande texter vt20

Skapad 2019-12-05 08:10 i Vidhögeskolan Varberg
Grundskola 5 Svenska
Under vecka 16 till 20 jobbar vi med Instruerande texter. I detta område arbetar vi med att läsa och skriva instruerande texter. Vi jobbar utifrån cirkelmodellen och läromedlet Zick Zack.

Innehåll

Mål:

 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt. Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget visar eleven läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. 

Arbetssätt:

 • Läsa bl.a.  instruerande texter ur Zick Zack läsrummet och arbeta med frågor till dem.
 • Se på grammatikbolaget "Verb i imerativ".
 • Lära sig några kortspel utifrån instruktioner.
 • Jobba med uppbyggnaden av instruerande texter i Zick Zack skrivrummet enskilt och i grupp.

 

Du visar att du nått målet genom att:

 • Läsa texter på egen hand och svara på frågor på tre nivåer, på -, mellan och bortom raderna.
 •  
 • Skriv en rubrik som talar om vad instruktionen handlar om.
 • Var tydlig med material, ingredienser och arbetsordning.
 • Använd punktlista eller numrerad lista i arbetsgången för att hjälpa läsaren.
 • Skriv korta tydliga meningar.
 • Använd bara adjektiv och adverb om de behövs.
 • Läs igenom din instruktion och kontrollera om den kan användas av en person som inte vet hur man gör. 

Matriser

Sv
Svenska skriva - Instruerande texter

Ännu inte nått
-->
-->
-->
Innehåll
Instruktionen har inte ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Instruktionen har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Instruktionen har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Instruktionen har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Struktur
Rubrik - Material - Arbetsgång
Saknar en eller flera delar i strukturen.
Försöker använda strukturen för instruerande text. Skriver målet som rubrik. Listar de material som behövs och får med de flesta stegen i rätt ordning.
Använder strukturen för instruerande text och anpassar texten. Skriver målet som rubrik. Listar de material och mängd som behövs och får med alla stegen i rätt ordning för att målet ska nås.
Har en väl fungerande struktur för instruerande text och anpassar efter olika typer av instruktioner. Skriver målet som rubrik väl anpassat till innehållet. Listar de material och exakta mängder på ett tydligt sätt. Har med alla steg och skriver tydliga instruktioner för hur och när varje steg ska utföras.
Språkliga drag
Använder ännu inte flertalet av de språkliga dragen t.ex. sambandsord för tid (först, därefter, sedan), verb i imperativ och några ämnesspecifika ord.
Använder några av de språkliga dragen t.ex. sambandsord för tid (först, därefter, sedan), opersonligt tilltal ("man ska mosa bananen") och i viss grad ämnesspecifika ord. Men
Behärskar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text t.ex. sambandsord för tid (medan, under tiden, slutligen), börjar meningarna med verb i imperativ och ämnesspecifika ord för material och måttangivelser.
Behärskar och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text t.ex. ett varierat urval av sambandsord, använder verb i imperativ på ett korrekt sätt och använder konsekvent för ämnet väl anpassad terminologi.

Sv
Svenska läsa åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförmåga
Du kan ännu inte läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ung-domar med flyt och använder inte lässtrategier på ett fungerade sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda läs-strategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Du visar ännu inte grundläggande läsförståelse av olika texters innehåll och du kommenterar inte centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse.
Tolka, analysera text
Du kan ännu inte tolka och föra enkla resonemang om tydliga budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Text och bild
Du kan ännu inte kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: