Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse 1 år 8- franska

Skapad 2019-12-05 08:20 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Genom dina lektioner i franska så har du lärt dig ord och fraser, vilka ska hjälpa dig att förstå skriven franska i olika sammanhang. Detta är en diagnos där du får visa hur mycket du förstår helhet och detaljer i olika texter.

Innehåll

Diagnosen består av två delar:

Del 1: Le Tour de France. Den första delen i diagnosen är en kort text. Till texten finns elva påståenden och du ska välja om dessa är sanna eller falska.

Del 2: Guide de tourisme. Den andra delen i diagnosen är en längre lucktext. Du får 10 alternativ på platser man kan hitta i en stad och dessa ska du placera in luckorna, så att det blir ett meningsfyllt sammanhang. Det finns flera nyckelord runtomkring varje lucka, som ger ledtrådar, vilka ska hjälpa dig förstå vilket ord som bäst passar i sammanhanget.

 

Bedömningsunderlag för läsförståelse i franska finns i matrisen.

Matriser

M2
Matris för läsförståelse i franska

Förstå och tolka innehållet i olika slags texter samt återge information på svenska och franska

  • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Du är inte där ännu...
E
C
A
Förståelse - ordförråd
Du har lärt dig franska ord och uttryck som underlättar din förståelse och du kan sätta in passande ord i meningar för att ge ett sammanhang.
Du kan inte förstå innehållet i enkla texter om vardagliga ämnen och du kan inte hitta/använda ord som passar in i meningar för ett betydelsefullt sammanhang.
Du kan förstå de mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga ämnen. Du kan hitta/använda några ord som passar in i meningar och ger dessa ett sammanhang.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga ämnen. Du hittar/använder flera ord som passar in i meningar och ger dessa ett sammanhang.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga ämnen. Du kan till största delen hitta/välja ord som passar in i meningar och ger dessa ett sammanhang.
Förstå och återge innehållet i texter
Du kan välja mellan alternativet sant eller falskt om påståenden som behandlar information du får i texten.
Du kan inte visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet eller med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: