Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Radio Julkalendern 2019

Skapad 2019-12-05 08:28 i Kiaby skola Kristianstad
Grundskola 1 – 6 Bild NO (år 1-3) Fysik Svenska
Vi kommer att tillsammans lyssna på julkalendern i klassrummet. Klassen får en gemensam berättelse att diskutera och reflektera över. Vi möter berättandet i en form där eleverna får träna sig på att lyssna och själva tänka bilder till och där de i berättelsen får möta och ta del av olika individer och livssituationer. Genom Julkalendern får vi möjlighet att arbeta med ämnena Svenska och Fysik.

Innehåll

 • Genomförande:
 • Vi kommer att tillsammans lyssna på alla julkalendern. 
 • Vi kommer tillsammans att reflektera och diskutera innehållet 
 • Vi kommer att träna på nya ord och begrepp som dyker upp i innehållet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: