Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2019-12-05 08:35 i Västra Vrams förskola Kristianstad
Förskola
Att läsa för barn är viktigt av så många anledningar. För att öka möjligheten för barnen på vår avdelning att få lyssna och samtala om innehållet i böcker planerar vi in bokläsning regelbundet.

Innehåll

Vad i förskolans läroplan har undervisningen sin utgångspunkt?

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.” (Lpfö19)

 

Vilken progression i barnens utveckling och lärande planerar vi för - vad planerar vi att barnen ska öka sin förståelse för och/eller sin kunskap om?

Vi tänker att de ska utveckla färdigheter utifrån läroplansmålet ovan - Lyssnande, Fokusera uppmärksamhet, Impulskontroll, Kunna vänta, Ta instruktioner, Ansträngning, Växelvis lyssna och prata – lämna pauser, Återge upplevelser och berättelser så andra förstår. 

 

Hur ska undervisningen bedrivas och anpassas efter de aktuella barnen?

I tre grupper ska vi läsa böcker och samtala om innehållet. Om man tycker att något hjälpmedel som ex en berättarsten, bildstöd, figurer att använda för återberättandet eller något digitalt verktyg kan underlätta för barnens förståelse och inlärning kan det användas. Pedagogen styr själv över hur undervisningen bedrivs. 

 

Vi deltar dessutom i "Förskolebarnens litteraturpris" och läser utvalda böcker i detta projekt. Barnen får samtala om böckerna och ge dem sina omdöme. Detta lämna vi vidare och tillslut har barnen som deltagit i projektet tillsammans valt ut en bok som vinner detta pris. Den förskola med bäst motivering vinner många av böckerna i projektet samt 10000 kr.

 

Vad i undervisningen ska dokumenteras?

Vi ska dokumentera barnens nuläget i följande färdigheter: Lyssnande, Fokusera uppmärksamhet, Impulskontroll, Kunna vänta, Ta instruktioner, Ansträngning, Växelvis lyssna och prata – lämna pauser, Återge upplevelser och berättelser så andra förstår.

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: