Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema årstider - fokus på höst och vinter

Skapad 2019-12-05 08:43 i Västra Vrams förskola Kristianstad
Förskola
Vi uppmärksammar årstiderna med naturens skiftningar och undersöker vad djuren hittar på.

Innehåll

Vad i förskolans läroplan har undervisningen sin utgångspunkt?

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra"

 

Vilken progression i barnens utveckling och lärande planerar vi för - vad planerar vi att barnen ska öka sin förståelse för och/eller sin kunskap om?

 

Vi tänker att de ska utveckla förståelse för årstidsväxlingarna och varför naturen ser ut som den gör under de olika årstiderna:

 • Upplevelser av hur naturen ser ut, känns och doftar

 • Varför en del löv ändrar färg och faller från trädet

 • Att löven blir mat till nedbrytare och slutligen jord

 • Varför det regnar ibland och snöar ibland

Vi tänker att de ska lära sig mer om djur:

 • Att den del djur sover på vintern och varför

 • Att den del djur är vakna på vintern och varför samt att en del av dem samlar mat under hösten

 • Att den del fåglar flyger till varmare länder och varför

 

Hur ska undervisningen bedrivas och anpassas efter de aktuella barnen?

Barnen får berätta vad de förknippar med sommar och välja ut två bilder från Internet, klippa ut dessa och tillsammans skapa ett sommarcollage.

Vi upplever skogen, barnen får dokumentera med hjälp av kamera i plattan, de får skapa av naturmaterial i skogen samt använda en app där de kan skapa digitalt med naturmaterial. Vi tittar på kalendern varje dag och flyttar markören när det kommer en ny månad och uppmärksammar vilken årstid månaden tillhör. Vi hittar svamp och målar av foto på dessa. Vi letar höstnatursaker på vår förskolegård och skapar med detta olika saker ex mat/tårtor, gör fint i våra krukor, använder till sandlek.  

Barnen får höra höstlöv genom att pedagogen ritar på deras hand samtidigt som den berättar varför löven ändrar färg. Lövet klipper barnet ut och sätter i vårt årstidsträd. På vintern ramlar dessa löv ner och barnen får ta med dem hem. 

Barnen får måla sitt djur (som vårdnadshavarna gjort i lera) och visa upp för de andra.

Vi arbetar i smågrupper och lär oss mer om djuren i gruppen - vad de bor, äter, om de lägger ägg eller föder ut ungar, om de har några fiender samt om de är vakna eller sover på vintern.

Barnen får ställa sitt djur i en grönmålad kartong - greenscreen och via en app byta bakgrund till vad de tror att djuret bor samt vad de tror att djuret gör under vintern. De här bilderna använder pedagogerna till att skapa en faktafilm om djuren i vårt tema som visas när temat ska avslutas. Då får de också ta hem sitt djur.

Barnen får ställa sitt djur i vår hytta där varje våningsplan symboliserar olika platser i naturen: Afrika högst upp, marknivå i skogen i mittenhylla samt under marken/löven längst ner. De får ställa sina djur där de tror att de bor och när vintern kommer så får de som har djur som flyttar till Afrika ställa sitt djur i afrikadelen av bokhyllan, de som är vakna i marknivån av skogen där det har kommit snö och de som har djur som sover får packa ner sina djur i den nedersta delen av hyllan under jord eller löv.   

Vad i undervisningen ska dokumenteras - vad vill vi synliggöra/få reda på/följa upp?

 

Vi intervjuar alla barn innan temat om deras förkunskaper kring djur de har tilldelats (bor, äter, lägger ägg eller föder ut ungar, fiender, sover eller vaken på vintern)

Vi dokumenterar deras förståelse och kunskaper under arbetets gång ex när de målar sitt lerdjur och efter temat när de gör sitt faktablad om sitt djur.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: