Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och Livsstil - Kondition

Skapad 2019-12-05 08:44 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Din uppgift är att sätta upp mål för, samt planera, genomföra och utvärdera ett träningsprogram. Du ska utgå från din egen fysiska förmåga och din träningsstatus, samt vad du vill förbättra.

Innehåll

Det du ska göra:

- Sätta upp mål för träning av konditionen. Därefter ska du planera ett träningsprogram  som du ska ha som utgångspunkt för din träning. Målet ska vara konkret och mätbart. Du ska motivera valet av de aktiviteter som du använt i din planering. Dokumentera träningen under de veckor som du tränar med hjälp av en träningsdagbok. 

- Utvärdera träningsprogrammet och hela processen (hur det har gått att sätta upp mål, planerat och genomfört träningsprogrammet) med hjälp av din träningsdagbok.

Utvärdera genom att fundera på vad som gått bra, mindre bra, vad du skulle kunnat förändra, om du tycker att träningen gett resultat etc.

 

Träningsplanering - exempel

Mål: Vad vill du uppnå med träningen. Exempel: "mitt mål är att kunna springa 5 km på 35 minuter den 17/4-2020".

Syfte: Varför vill du uppnå målet? Exempel: "För att jag vill förbättra konditionen för att den är en viktig del av min idrott/min träning/för min hälsa"...

Hur: Så här ska jag träna för att uppnå mitt mål: Träningsplanering: Antal dagar i vecka (frekvens), med en viss puls (intensitet), så här lång sträcka/tid. Ha också med vilka träningsmetoder som du använder: olika typer av intervaller, distanslöpning m.m.

Exempel på mål enligt S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. är en förkortning för:

- Specifikt = vad det är exakt som du vill utveckla/förbättra

- Mätbart = det ska vara en mätbar skillnad från den nivå du är på och den du vill komma upp till. Utgå från tester, t. ex. Cooper test.

- Accepterat = du måste vilja nå målet, och tro på målet.

- Realistiskt = det måste vara rimligt för dig att kunna uppnå målet på den tid som du har till förfogande.

- Tidsbundet = det ska finnas en deadline för när målet ska vara uppnått, t. ex. "den 17/4-2020".

 

Planeringen ska vara klar och inlämnad vecka 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: