Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 2019 Åk 9 Konsten att påverka

Skapad 2019-12-05 09:32 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Alla har inte rättigheten att fritt få dela med sig av sin åsikt, men det finns olika sätt som du kan uttrycka dig på, såsom skapa eller manipulera bilder, text och musik för att främja rättvisa och utveckling.

Innehåll

Fokusområden och undersökningsfrågor

Globalt fokus: Rättvisa och utveckling

Huvudfokus: Kommunikation och kreativitet

Relaterade områden: Åsikt och personligt uttryck

Entreprenöriella kompetenser:

Motivation och framtidstro - vi skriver utifrån egna åsikter om påverkan. Vi ser förändringar i samhället om en friare värld, där vår röst får höras. 

Undersökningsfrågor

  • Vad är en krönika?
  • Varför skriver vi krönikor istället för debattartiklar?
  • Hur blir du påverkad av musik?
  • Varför har vi yttrandefrihet?
  • Vad är yttrandefrihet och censur?
  • Vad betyder det att en bild säger men än tusen ord?

Vi kommer att läsa krönikor och utvärdera dessa. Därefter kommer ni att skriva en egen krönika. Vi uttrycker oss på olika sätt för att få fram vårt budskap. Krönikan är ett sätt, ett annat sätt är genom musik. Ni kommer att fördjupa er i musikens roll och genre. Alla får inte uttrycka sig fritt. Det har vi inte alltid fått i Sverige heller och vissa saker är fortfarande mer tabu att prata om än annat. En del väljer att skriva sina åsikter metaforiskt i dikter, andra kanske låter bilder tala sitt språk. Vi skall lära oss om hur man kan använda sin kreativitet för att hitta möjliga vägar till att kommunicera med andra och nå fram med sitt budskap på olika sätt. 

Detaljerade veckoplaneringar hittar ni under följande länk https://docs.google.com/document/d/1KCl790YX-7_sLuxm8Yy-HbPelOxKfG20OCVps8w2D1Q/edit

Matriser

Sv SvA
Krönika

Sv Krönika

E
C
A
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängade och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Texten har en struktur som passar en krönika t.ex. att du har rubrik, inledning med presentation av bakgrund, resonemang om ämnet och avslutning med uppmaning eller slutsats. Din text är styckeindelad.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en krönika.
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Din krönika innehåller enkla gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, miljöer och händelser.
Din krönika innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, miljöer och händelser.
Din krönika innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, miljöer och händelser.
Du behandlar ämnet för din krönika på ett enkelt sätt, t.ex. genom att berätta om egna erfarenheter.
Du behandlar ämnet för din krönika på ett utvecklat sätt t.ex. genom att du resonerar utifrån passande exempel som är både personliga och allmänna.
Du behandlar ämnet för din krönika på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att du resonerar utifrån träffande exempel som både är personliga och allmänna och fördjupar ditt ämne.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en krönika t.ex. med läsartilltal, bildspråk och humor.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus och form fungerar i huvudsak.
Tempus och form fungerar relativt väl.
Tempus och form fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, särskrivning, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, särskrivning, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, särskrivning, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: