Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande texter, Flickan på bryggan

Skapad 2019-12-05 09:45 i Ankarskolan Varberg
Berättande texter
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Bedömningsuppgift

Innehåll

Arbetsområde:

Skriva en berättelse till en bild. Rätta och förbättra med hjälp av stödstruktur. Ge och få respons av en kamrat.

Konkreta mål:

Du förväntas utveckla din förmåga att skriva berättande texter med en korrekt uppbyggnad, och texttypiska drag som t.ex. inledning, händelser i kronologisk ordning, person- och miljöbeskrivningar.  

Du ska även utveckla din förmåga att ge och ta emot respons samt använda denna för att utveckla din text. Responsen kommer ges både muntligt och skriftligt. 

Du ska utveckla din förmåga att skriva korrekta meningar samt stava de vanligaste orden rätt och använda rätt skiljetecken. 

Du ska utveckla din förmåga att använda ett varierat språk utifrån textens syfte och textens mottagare. 

Du ska utveckla din förmåga att skriva en text med en tydlig och lättläst struktur.

 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

skriva en berättande text med korrekta meningar, texttypiska drag som ex. kronologisk ordning, personbeskrivning och miljöbeskrivning.

Stava de vanligaste orden korrekt och använda korrekta skiljetecken samt en god struktur.

Undervisning:

Vi kommer att prata om en berättande texts olika delar och uppbyggnad, hur man skriver miljö och personbeskrivningar.

Vi kommer att titta på exempel på hur ett varierat språk ser ut och vad en korrekt mening är och vad det inte är.

Vi kommer att arbeta med skiljetecken och hur man använder dem samt hur man skriver dialog.

Vi kommer samtala om texterna och träna på att ge och ta emot respons både till/av sig själv och till andra

Vi kommer skriva  berättande texter. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: