Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biggest-Bang

Skapad 2019-12-05 09:53 i Jonsereds skola Partille
Under läsåret 2016/2017 kommer eleverna i 4-5 få en regelbunden läsläxa att läsa en kvart fem gånger per vecka. Detta kommer vi följa upp med regelbundna textsamtal en gång i veckan i skolan enligt en modell som vi utvecklat inom fortbildningsinsatsen Läslyftet.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Bild NO (år 1-3) Svenska
Temat utgår från Sveriges radio och deras julkalender. Varje dag lyssnar vi på ett/flera avsnitt och lyfter nya ord och arbetar med temat under veckan på olika sätt.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Förmågorna, kapitel 1 och 2)

SV, BL, NO, SO

 

Utdrag ur läroplanen finns i slutet av  planeringen. 

 

Vad ska vi göra? (CI)

 

SV, BL, NO, SO

 

Utdrag ur läroplanen finns i slutet av  planeringen. 

 

Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande) 

- Skapa ett bildspel i programmet " Google Presentationer"

- skapa en berättelse som handlar om en rymdvarelse

- göra en personbeskrivning om din rymdvarelse

-planera din berättelse med en början, mitten, slut.

-lyfta begrepp innan varje avsnitt

 

-skapa vår galax Vintergatan med flaskfärg, plastfolie och tandborste.

 

- Lyfta begreppet big-bang och arbeta med universums födelse och hur det ser ut idag.

-se filmer om de tre världsreligionerna Kristendom, Judendom och Islam, med efterföljande diskussioner där vi tillsamman plockar ut typiska symboler, högtider m.m.

- se filmer om skapelsemyter , med efterföljande diskussioner

 

 

 

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

Skapa en berättelse i ett digitalt bildspel. 

Berättelsen ska ha en börja, mitten, slut. Den ska också ha en huvudperson.

Berättelsen ska läsas upp för en mottagare. 

Du ska göra en bedömning av din kompis text.

S

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: