Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 4-6

Skapad 2019-12-05 10:05 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
De övergripande målen och kunskaper för ämnet idrott och hälsa.

Innehåll

Centralt innehåll från Lgr 11

Rörelse

 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Simning i mag- och ryggläge.

Hälsa och livsstil

 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter. 
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning. 
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Friluftsliv och utevistelse

 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler. 
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljö under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelse. 
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Förmågor/syfte

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • Planera, praktiskt genomföra värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. 
 • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Undervisning/hur?

 • Idrottsundervisning inomhus och utomhus
 • Teoretiska inslag och diskussioner
 • Idrottsdagar

 

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 4-5

Rörelse

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lekar
Du kan delta i lekar i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du kan delta i lekar i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
Spel och idrotter
Du kan delta i spel och i idrotter i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du kan delta i spel och i idrotter i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
Dans och rörelse till musik
Du kan anpassa dina rörelser till takt och rytm till viss del.
Du kan anpassa dina rörelser till takt och rytm väl.
Simning
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Hälsa och livsstil

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kommunikativ förmåga
Du kan samtala om dina egna upplevelser av olika aktiviteter. Du kan till viss del resonera kring hur aktiviteten påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om dina egna upplevelser av olika aktiviteter. Du kan på ett välutvecklad sätt resonera kring hur aktiviteten påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Skadeförebyggande
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som man kan drabbas av i lekar, spel och idrotter.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som man kan drabbas av i lekar, spel och idrotter.

Friluftsliv och utevistelse

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Allemansrätten
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö och anpassa dig till viss del till olika förhållanden och allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö och anpassa dig till viss del till olika förhållanden och allemansrättens regler.
Orientering
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: