Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiskt kvalitetsarbete förskola Alingsås SKA

Skapad 2019-12-05 10:06 i Lindens förskola Alingsås
Förskola
Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Arbetsplan - Unikum - Månadsanalys - Nulägesanalys

Innehåll

Detta är vårt samlade systematiska kvalitetsarbete för verksamhetsåret 19-20. Genom vår arbetsplan samlar vi våra gemensamma målsättningar för hela förskolan - vad vi valt att prioritera inom respektive område i del 1 och del 2 och en beskrivning av utgångspunkt/nuläge inom respektive område, samt årets fokuserade utvecklingsmål.

För att se hur det går med arbetet kopplar vi lärloggar från vår verksamhet med reflektion och analys till denna plan. På så vis kan vi sedan utvärdera och dra slutsatser - som vi så klart också kopplar till denna plan. På detta sätt kan vi enkelt följa vårt systematiska arbete mot bättre kvalitet - och får idéer kring planen för nästa år.

 

  • Arbetsplanen i sin helhet ligger under kopplat material
  • Månadsanalyser ligger som lärloggsinlägg - namnade med avdelning/grupp och månad under kopplat material
  • Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling ligger under kopplat material
  • Nulägesanalysen börjas arbetas med i mitten på maj/juni - när den är färdigställd läggs även den under kopplat material
  • I kopplat material hittar ni också "årshjul" för systematiskt kvalitetsarbete

 

Inringat utvecklingsmål för verksamhetsåret 19/20

  •   Organisera för minskade barngrupper

 

Prioriterade områden och utgångspunkter/nulägen utifrån arbetsplanen del 1 och del 2

Del 1

Normer och värden:

● Prioriterat område

● Utgångspunkt/nuläge

 

Omsorg utveckling och lärande

● Prioriterat område

● Utgångspunkt/nuläge

 

IKT

Det här vill vi prioritera framåt

● I arbetet med barnen

● I det kollegiala lärandet

● Rutiner vi behöver säkerställa

 

Barns delaktighet och inflytande

● Prioriterat område

● Utgångspunkt/nuläge

 

Förskola och hem

● Prioriterat område

● Utgångspunkt/nuläge

 

Övergång och samverkan

● Prioriterat område

● Utgångspunkt/nuläge

 

Del 2 

Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

  • Prioriterat område - årets aktiva mål
  • Utgångspunkt/nuläge

 

Barn i behov av stöd

  • Prioriterat område
  • Utgångsläge/nuläge

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: