Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9C Läsa Ondskan

Skapad 2019-12-05 10:24 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Läsprojekt om Jan Guillous bok "Ondskan" för åk 9.
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under läspassen ska du läsa/lyssna på boken "Ondskan". Varför hamnar vissa personer i en spiral av våld, motvåld och makt? Vad har de vuxna för roll i det som utspelar sig både i hemmet och på internatskolan.

Innehåll

 

”När Erik relegeras från skolan på grund av sin brutalitet och hamnar på en internatskola långt ifrån huvudstaden, hoppas han kunna bryta cirkeln av våld han fostrats in i och börja om. Men han får lära sig att den ondska, utövad av hans sadistiske far, han upplevt i hemmet även existerar i andra former. Internatskolan är en värld fylld av pennalism som efterhand driver Erik in i en spiral av våld och motvåld. Han inser att hans uppväxt inte bara format honom till den han är utan att han också fått den kunskap som behövs för att en gång för alla göra upp med ondskan han vill lämna bakom sig.”

Under höstterminen ska vi läsa och analysera Jan Guillous bok "Ondskan" tillsammans under läspassen. Vi läser varje vecka och det blir en  enskild skriftlig inlämningsuppgift. Avslutningsvis ska vi se filmen och i grupp kunna samtala om skillnader och likhetr kring bok och film.

Planering:

Start v 35 Intro - varför är läsning så viktigt? Att få en gemensam upplevelse och kunna diskutera och sedan sammanställa en text uifrån händelser från boken. Även kunna koppla verket med upphovsmammen och den tid den utspelar sig på samt handlingen i boken. 

1. Läs enskilt. Tips: skriv stödanteckningar under tiden du läser boken då vi endast läser 30 min/veckan.

2. När du är klar ska du skriva en sammanfattning av boken där du kommer att få några frågor att utgå ifrån. Du ska kunna dra kopplingar mellan upphovsman och verk.

3. Under tiden kommer du läsa en bit högt ur boken för läraren.

3. Vi ser filmen gemensamt och därefter i grupp diskutera budskapet iverket på liknande sätt som på NP/muntliga delen.

 TIDSPLAN 35-49

KUNSKAPSKRAV:

- LÄSA MED FLYT

- SAMTALA OCH DISKUTERA

Matriser

Sv SvA
Ondskan

Uppnår inte grundläggande förmågor
E
C
A
LÄSA MED FLYT
Sv/SvA KK 1
Behöver öva på att kunna läsa med flyt och använda lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
SAMTALA OCH DISKUTERA
Sv 11 SvA 12
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: