Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2019-12-05 12:26 i Introduktionsprogrammen Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
En krönika är en text som du kan läsa i tidningar eller på internet. Den är en personlig genre där man uttrycker sina åsikter. Därför kallas krönikan också för åsiktstext.

Innehåll

Du har fått ett häfte med några krönikor från tidningen 8 sidor för att du ska lära känna denna texttyp. Krönika är en åsiktstext och den som skriver en krönika heter krönikör.

Hur är språket i en krönika?

Det märks tydligt när du läser en krönika att den är väldigt personlig. Innehållet är kopplat till krönikörens erfarenheter men temat kan vara aktuellt för många andra också. Krönikören använder sig av en resonerande ton och diskuterar någonting som han eller hon själv har varit med om. Oftast belyser man ämnet från flera olika perspektiv. Krönikan skrivs i en tydlig "jag"-form, språket är lättsamt och ofta humoristiskt.

Arbetsgången:

Vi jobbar mycket i boken Jalla C (s.34-52). Temat är Rätten att få vara den man är som vi diskuterar utifrån vår demokratiska värdegrund. Vid slutet av kapitlet ska du skriva en egen krönika men först måste du lära dig hur denna texttyp är uppbyggd, vilka typiska drag den har och hur man skriver ett bra resonemang. Ett resonemang är mycket viktigt i en krönika och betyder att du utvecklar dina tankar kring ett visst tema.

Läs resonemanget som klassen har skrivit tillsammans (se nedan). Det är inte klart än och du kan fortsätta texten med några exempel, gärna utifrån olika perspektiv. Skriv sedan konsekvenser vad dina exempel leder till och dra en slutsats utifrån det du har kommit fram till. När du skriver ditt resonemang ska du använda bindeord som t.ex.:

på grund av                      å ena sidan - å andra sidan

utifrån detta                      alltså

eftersom                           dessutom

därför att                           en anledning kan vara

detta leder till                    därför att

 

Att skriva resonemang

För mig är det grundläggande att alla elever ska få använda sitt modersmål på skolan.

I ett demokratiskt land som Sverige får alla prata sitt modersmål. Det är vår rättighet att vara sig själv så att man behåller sin kultur. Dessutom är det lättare att förstå svåra ord och innehåll på ett språk som du är bäst på. Genom att man kan diskutera och hjälpa varandra på sitt språk förstår man bättre.


 

 

Uppgifter

  • Skriva krönika

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: