Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 4

Skapad 2011-11-01 10:56 i Ättekullaskolan Helsingborg
En planering i engelska för årskurs 4 med utgångspunkt i läromedlet Magic.
Grundskola 4 Engelska
...

Innehåll

Mål i engelska för årskurs 4

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Undervisning

 • Vi tränar i skolan och har läxor till fredagar.
 • Vi lär oss nya ord genom texter, samtal, ramsor, sånger och skrivövningar.
 • Vi lyssnar på engelska berättelser till bilder och efterarbetar dessa.
 • Vi samtalar på engelska för att befästa språket.
 • Vi tränar grammatik i övningsboken, genom lekar, spel och muntliga övningar.
 • Vi läser texter och böcker.
 • Vi tränar på att presentera egna texter i klassen.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Detta kommer att bedömas:

 • Förstå enkla texter, samtal, sånger och ramsor.
 • Härma ramsor och sånger
 • Kunna läsa och skriva enkla texter.
 • Förstå och utföra enkla instruktioner och uppmaningar.
 • Kunna säga enkla ord och meningar samt spela upp korta dialoger.
 • Kunna delta i enkla samtal och redovisa egna texter.

Matriser

En
Bedömningsmatris i engelska

>>>
>>>
>>>
Lyssna och förstå
Du förstår enkla ord och meningar.
Du förstår enkla dialoger.
Du förstår enkla sagor och berättelser.
Tala
Du härmar enkla ord och meningar.
Du kan svara på enkla frågor.
Du kan berätta om dig själv eller ett intresse.
Läsa
Du läser och förstår enkla ord.
Du läser och förstår enkla meningar.
Du läser och förstår enkla dialoger och texter.
Skriva
Du skriver enkla ord och meningar efter mall.
Du skriver enkla ord och meningar utan mall.
Du kan själv producera enkla dialoger och texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: