👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-12-05 13:17 i Smedjegårdens förskola Kristianstad
Förskola
Våra barn ska få utveckla sitt matematiska tänkande och se möjligheter hur matematik finns i vår vardag.

Innehåll

BAKGRUND

Barnen visar ett stort intresse för siffror, antal, klockan, mönster, former och att räkna . Genom att barnen samtalar, jämför både med varandra och pedagogerna dagligen. 

Syfte

Syftet är att barnen ska utöka sin kunskap om matematik och ett matematiskt tänkande utifrån deras förutsättningar och skapa ett lustfyllt lärande. 

 

METOD 

Vi utforskar matematiken genom att: 

Vi tar oss an och utforskar olika matematiska begrepp, uppdrag och utmaningar.

I de olika undervisningstillfällena får barnen möjlighet att träna samarbete och lära av varandra.

 Med stöd av oss pedagoger och genom varandras kunskaper ser vi hur matematiken finns i vår vardag.

För att alla barn ska känna sig delaktiga delar vi in barnen i grupper så att alla barn får lika möjlighet att göra sin röst hörd.

Vi använder oss av böcker med matematik som huvudämne. Vi hittar matematik i alla böcker vi läser.

Vi jobbar efter Läslyftets modul Matematik och Språkutveckling.

Digitalisering med Pollyglutt böcker och UR (miniräknarna)

Vi använder skogen som en matematisk inspirations miljö som tex.  med Landart och matematik promenad.

Erbjuder material som inspirerar till matematiskt tänkande.

Vi utformar innemiljön så att den blir inspirerande.

 

 

 

DOKUMENTATION

Vi fotograferar, filmar och dokumenterar tillsammans med barnen i vardagen. Detta material kan visas i Unikum och/eller som  väggdokumentation för att visa barnen och vårdnadshavare deras utveckling.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18