Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kommunikation 19-20

Skapad 2019-12-05 14:25 i Norretulls grundsärskola Kristianstad
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation
Målet är att kunna uttrycka egna känslor, tankar och förstå andra samt för att öka delaktigheten i skolan och i samhället.

Innehåll

Förmågan:

samspela med andra.

tolka olika former av kommunikativa uttryck, läsa, skriva.

 

Målet är att kunna uttrycka egna känslor, tankar och förstå andra samt för att öka delaktigheten i skolan och i samhället.

 

Konkretisering: 

lyssna, tänka, tolka, läsa, skriva

tänka, uttrycka, tala, svara, fråga, berätta, beskriva, visa med kroppsspråk, tal, tecken eller bilder.

Du ska utveckla kunskaper i att samspela med andra samt en tilltro till din förmåga att aktivt påverka din situation.

Träna på att samspela genom turtagning i samtal, lek och spel.

Träna på hur man initierar, upprätthåller och avslutar samspel och samtal.

Träna på att samtala genom kroppsspråk, tecken, tal och bild.

Träna på att förstå andras kommunikation genom kroppsspråk, tecken, tal och bild.

Träna på att uttrycka sin avsikt.

 

Detta har vi gjort för att träna på förmågorna:

Under hela skoldagen och i alla sammanhang, lektioner, raster, luncher osv använder vi kommunikation och tränar på att samspela samt att förstå och uttrycka sig själv och tolka och förstå andra. Vi vuxna finns hela tiden där och stöttar med ord/ begrepp genom kroppsspråk,tal,TAKK och bilder. Bilder, Symwrite och Widgit Go TAKK används systematiskt som stöd för både tanke och kommunikation. Vi vuxna utmanar individuellt i proximala utvecklingszonen och jobbar hela tiden för att brygga och skapa möjligheter till horisontella relationer och samspel med kompisar genom att utgå ifrån Marte Meos principer.

 

Marte Meos principer: Vi sätter ord/ begrepp/ tecken/ bild på och stöttar eleverna att sätta ord/ begrepp/ tecken/ bild på våra och deras, känslor, uttryck, handlingar och lärande samt triangulerar för att skapa horisontella relationer.

 

Vi läs- och skrivtränar, med appar, Knäck Läskoden, Läskod, Bornholmsmodellen, med böcker från Stjärnsvenska, med tangentbord samt med penna. 

 

Eleverna tränar på att berätta om helgen med stöd av text från föräldrar, frågor och bilder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
  KOM   9
 • Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: